Adviescollege sceptisch over bijdrageregeling buitensportaccommodaties

Voorpagina » Nieuws » Adviescollege sceptisch over bijdrageregeling buitensportaccommodaties

Op het collegevoorstel om een bijdrage te leveren voor de renovatie van de buitensportaccommodaties hebben alle fracties  tijdens de commissievergadering niet positief gereageerd. Aan deze reacties liggen enkele bedenkingen ten grondslag. Allereerst betreft het de inhoud van de regeling.  Als verenigingen een plan indienen voor de verbetering van hun accommodatie, stelt de gemeente hiervoor een bijdrage van 50% ter beschikking. Hierbij geldt een maximum van € 350.000,00. De andere 50% van de kosten moeten worden geleend en binnen 15 jaar worden terugbetaald. Dit lenen kan wellicht gebeuren  via de BNG sportlening tegen een rentepercentage van 1,95 %. Deze lening heeft in de ogen van de fracties haken en ogen.

Financiële problemen verenigingen
Verenigingen krijgen ongetwijfeld financiële problemen, omdat ze jaarlijks een fiks bedrag aan rente en aflossing moeten afdragen. Voorzitter John Pisters van Walram legt in een telefonische reactie een en ander uit. Hij: “In ons geval moeten wij een lening van  € 400.000,00 of zelfs meer afsluiten. Dit is nodig omdat of de renovatie van alle gebouwen of nieuwbouw heel veel geld kost. Onze deskundigen hebben berekend dat we in dat geval minimaal € 38.000,00 per jaar moeten ophoesten om aan de rente en aflossing te kunnen voldoen. Dat zou betekenen dat we een contributieverhoging van minimaal  € 100,00 per jaar moeten toepassen. Dit is niet te verkopen.”

Onderzoek locaties
Een andere overweging van de fracties om vooralsnog niet positief op het voorstel te reageren is gelegen in het feit dat de gemeente een onderzoek laat instellen naar de buitensportlocaties langs de Geul. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Drijver en Partners en zal over drie maanden zijn afgerond.  Hoe groot is de kans dat de locaties langs de Geul bij een eventuele volgende watersnoodramp weer schade oplopen? In de raadsnota staat vermeld dat de gemeente pas bijdraagt op het moment dat duidelijk is dat de verenigingen op de huidige locaties kunnen blijven sporten. Reden voor de fracties om het college te vragen te wachten met het opknappen van de accommodaties tot de resultaten van het onderzoek op tafel liggen. 

← Vorig bericht

Watersnoodfonds Limburg keert uit aan getroffenen

Sloop uitgebrande panden Mommers in de Plenkertstraat

Volgend bericht →