Afbraak voormalige gebouwen De Leeuw

Voorpagina » Toerisme » Afbraak voormalige gebouwen De Leeuw

In oktober start projectontwikkelaar Wyckerveste met de sloop van de meeste gebouwen op het voormalige bierbrouwerijterrein De Leeuw aan de Plenkertstraat. Dat gebeurt in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor het gebied. Wyckerveste wil zo snel mogelijk starten met de herbouw van het complex waar fiets- en eetgelegenheden gebouwd en geëxploiteerd worden. De plannen die drie jaar geleden gepresenteerd werden gaan er van uit dat de komende editie van de Amstel Goldrace toereditie op zaterdag vanuit het nieuwe complex start.
De ingediende plannen zijn nog niet akkoord bevonden. Vanaf 3 augustus liggen deze ter inzage bij de gemeente. Tevens staan de plannen ook op internet. Raadpleeg na 3 augustus a.s. de gemeentelijke website: www.valkenburg.nl
Er is op dinsdag 29 augustus a.s. tussen 16 en 20 uur een inloopbijeenkomst gepland in het gemeentehuis waar iedereen de nieuwste versie van de bestemmingsplannen kan inzien. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Voor alle duidelijkheid: niet de gemeente Valkenburg aan de Geul maar projectontwikkelaar Wyckerveste wil het voormalige bierbrouwerijterrein opnieuw ontwikkelen. En zal ook daarvoor betalen. De provincie Limburg is mede-eigenaar van de grond waarop de projectontwikkelaar wil bouwen.
Wat is de volgende stap in de procedure?
De eventueel ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden na 13 september aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Het standpunt van het College gaat vervolgens naar de Raad. De Raad neemt een definitief  standpunt in over de eventuele zienswijzen en neemt een besluit over het al dan niet (gewijzigd)  vaststellen  van het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan, neemt  het College een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Na de besluitvorming door het college gaat de beroepstermijn lopen van zes weken. Als het bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning in werking is getreden,  kan Wyckerveste BV starten met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Leeuwterrein. Overigens zal vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van omgevingsvergunning al gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. Zo starten in oktober 2017 de sloopwerkzaamheden op het Leeuwterrein.

← Vorig bericht

Werk aan wegen in Houthem en Sibbe

Tweede Wereldoorlog 'herleeft' op Cauberg

Volgend bericht →