In een tijd waar iedere politiek partij ruimte moet krijgen om hun boodschap te tonen aan het kiezersvolk, plakken partijen hun affiches over andere affiches van partijen heen.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt die niet nagekomen worden. Met name gaat het om de afmetingen van affiches. Deze zijn niet bij iedere partij hetzelfde. Iedere partij zou
A2-affiches drukken en plakken op de aanplakborden.

Dit zijn de afspraken die de partijen onderling gemaakt hebben waarbij het Team Verkiezingen van de gemeente betrokken was.
– In totaal kunnen er 12 A2-posters geplaatst worden;
– Er wordt niet aangegeven waar een partij mag plakken, wij gaan ervan uit dat u onderling op een respectvolle manier met elkaar omgaat.
– Dit betekent geen posters over elkaar heen plakken en de ruimte naast elkaar te benutten;
– Team verkiezingen gaat niet over de invulling van deze borden en neemt geen enkele verantwoording over deze borden.

Wat zie je nu gebeuren? Kijk en oordeel zelf.

Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg