Afronding bebouwing terrein Villa Nova komt in zicht 

Voorpagina » Nieuws » Afronding bebouwing terrein Villa Nova komt in zicht 

De ontwikkelaar van Villa Nova heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen week laten weten dat er zicht is op een haalbaar alternatief plan voor afronding van de bebouwing op dit terrein. Dit plan zal op korte termijn aan de gemeente worden gepresenteerd. Slechts één woning is in de afgelopen tijd op Villa Nova gerealiseerd. Voor de overige percelen was geen belangstelling. Vandaar een alternatief plan. Burgemeester en wethouders laten een en ander weten in antwoord op vragen van de CDA-fractie in de gemeenteraad. TV Valkenburg publiceerde deze vragen in haar bericht van 1 juli 2022.

Grondsanering
Uit het antwoord blijkt ook dat de grondsanering van het terrein is afgerond. Wel is er nog een depot van niet toepasbare grond aanwezig. Gesprekken over de afkomst van deze grond en wie er verantwoordelijk is voor de afvoerkosten lopen nog. Van verdere sanering is geen sprake meer en er is geen risico voor grondwatervervuiling.

Verzakking van tuinen en opstallen achter percelen Hekerbeekstraat
Voor deze door het CDA vermelde problematiek verwijst de gemeente naar de ontwikkelaar. De gemeente is hierin geen partij. Zij is geen eigenaar (meer) van de gronden en zij is ook geen opdrachtgever. Bewoners die zich op dit punt bij de gemeente gemeld hebben, zijn naar de ontwikkelaar doorverwezen. De ontwikkelaar is gevraagd met de bewoners contact op te nemen om dit verder op te pakken. Tussen bewoners en de ontwikkelaar zijn wel al afspraken gemaakt over de wens van de bewoners een officieel pad te realiseren aan de achterkant van hun panden aan de Hekerbeekstraat, zodat zij hun woningen van daaruit kunnen bereiken.

Reactie CDA 
Thomas Brune, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad laat TV Valkenburg weten dat niet alle antwoorden overeenkomen met geluiden die het CDA eerder vanuit de Hekerbeekstraat heeft gehoord. Het CDA gaat in de komende tijd verder op onderzoek uit. In de eerstvolgende raadsvergadering komt de fractie op een en ander terug.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Financiële steun voor Kerststad via TVM Foundation

Nomi In de Braekt met Oranje U18 naar WK handbal in Skopje

Volgend bericht →