Afscheid van de huidige wethouders

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Afscheid van de huidige wethouders

Met een terugblik op hun afgelopen periode namen de zittende wethouders afscheid.

Ed Sprokkel ging in op de financiele aspecten van het gemeentebeleid. Hij stelde vast dat hij zijn loopbaan gestart was met een positieve begroting. Na twee jaren van tekorten op de begroting kon hij nu weer verheugd een positief saldo bekend maken van € 261.000.

Ook stelde hij vast dat na alle negatieve berichtgeving over de vestiging van Landal Green Parks op de plaats van de Europa Camping nu een meeropbrengst van € 70.000 toeristenbelasting kon worden genoteerd uit deze locatie. Het afgewaardeerde bedrag van € 80.000 door te verwachten mindere opbrenst toeristenbelasting slonk daardoor plotseling naar een negatief saldo van maar € 10.000.

Hiermee werd dus ook de opmerking gelogenstraft dat de camping beter zou zijn voor onze gemeente dan het huidige park. Ook de inkomsten uit de toeristenbelasting in het algemeen klimmen langzaam uit het dal.

Verder viel nog positief te melden dat op het inhuren van personeel door de gemeente een besparing werd bereikt van ca. € 75.000.

Ook kon een meevaller van € 110.000 worden geboekt in de bewegwijzering door een extra uitkering uit het Gemeentefonds. Door verminderde inkomsten uit het gemeentefonds van ca. € 500.000 zal in de toekomst nog behoorlijk bezuinigd moeten worden op de gemeenteuitgaven.

Wel werd al een meeropbrengst vastgesteld van parkeergelden in de eerste 16 weken van 2006 ad € 23.000.

Jo Jacobs meldde dat zich een investeerder gemeld had voor de bouw van een viersterren hotel op de Kop Cauberg, waarmee op 2 mei zeer waarschijnlijk afrondende besprekingen werden gedaan. Het hotel zal 138 kamers bevatten en als themahotel opgenomen worden in het Wellnessboulevard plan. Op een te bebouwen kavel van ca. 6000 m2 bruto zal ca. 3000 m2 bebouwd gaan worden. Deze kavel ligt aan de bosrand richting Vilt.

Omdat de hoogte ca. 2 m uitkomt boven het bestemmingsplan van max. 12 meter, zal alsnog door de Raad een vrijstellingsprocedure moeten worden goedgekeurd ingevolge art. 19 WRO.

← Vorig bericht

Vanaf 13 mei weer Plaatstaal

Verkoop van het pand aan de Wilhelminalaan door de gemeente

Volgend bericht →