Afscheid van ‘Niks aan de Hand’

Voorpagina » Toerisme » Afscheid van ‘Niks aan de Hand’

‘Niks aan de Hand’, een officiële en grote vereniging in Valkenburg, was bijna een kwart eeuw het wakend oog over het te voeren en gevoerde beleid in onze gemeente. De gevleugelde uitspraak en stop-zinnetje ‘Niks aan de Hand’ komt van oud-burgemeester Constant Nuijtens – later ook lid geworden van de vereniging – die meermaals aan het einde van vergaderingen op vragen vanuit de raad antwoordde met dat alom bekende zinnetje.
Voor een aantal inwoners was het in 1997 het sein om constructief met College en Raad mee te denken over de invulling van een aantal kernzaken, met name in het centrum. Laurens Loozen, Einzelgänger in vele carnavalsoptochten, beeldde in 1995 de naam ‘Niks aan de Hand’ al op ludieke wijze uit. “In de kernen vullen de dorpsraden onze ideeën ook voortvarend in,” licht voorman Henk Roelofs (82), oud-directeur van de Gerberga Mavo in Meerssen en Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2012) toe. Samen met Martin Huppertz en Laurens Loozen was hij een van de oprichters van de vereniging. “We zijn dus een officiële vereniging, opgericht op 26 september 1995 met bijbehorende statuten. Daarin staan de doelstellingen omschreven.”
De laatste jaren reikte de Werkgroep onderscheidingen uit aan personen of organisatie die door een activiteit blijk heeft gegeven gevoel te hebben voor het historische karakter van Vestingstad Valkenburg of met veel zorg zijn pand heeft gerestaureerd in de mergel architectuur van Valkenburg. “Maar ook ‘missers’ werden beloond: burgemeester Constant Nuijtens kreeg in 2001 de tegenhanger, ‘De Watsj’ uitgereikt omdat hij verzuimd had om samen met de Welstandscommissie ons advies over het te bouwen pand in witte bakstenen in de Plenkertstraat over te nemen. Een dergelijk gebouw tussen alle mergelpanden paste in onze visie niet!”
Even kraakte het in het wielergekke Valkenburg. Bij het tienjarig bestaan werd op de jaarvergadering in 2005 toelichting gegeven om geen belastinggeld van de gemeente richting wielerevenementen door te sluizen. De werkgroep had daar voldoende krachtige argumenten voor klaar liggen.
In de beginjaren telde ‘Niks aan de Hand’ bijna 300 leden die elk 15 gulden contributie afdroegen. Bedrijven en ook de gemeente droegen hun financiële steentjes bij. Een mooie start, de ideeën werden door velen gedragen. ‘De vereniging heeft ten doel het behoud en herstel van het historisch karakter van Valkenburg te waarborgen, het bevorderen van een  goed leefmilieu voor eigen inwoners en gasten en een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenschap Valkenburg aan de Geul,’ luidt de tekst in de statuten.
‘Niks aan de Hand’ is altijd constructief bezig geweest, bleef haar doelstellingen altijd trouw. Altijd op een positieve wijze. Een terugblik met Roelofs op de voorbije 22 jaar laat zien dat en dankzij ‘Niks aan de Hand’ veel tot stand heeft gebracht.

Henk Roelofs

Vijf stichtingen, gekoppeld aan de werkgroep ‘Niks aan de Hand’ hebben hun sporen duidelijk achter gelaten in onze gemeenschap: Stichting Teekens aan de Wand, Stichting Vestingstad Valkenburg, Stichting Openluchttheater Valkenburg, Stichting Herstel Monument Grendelplein, Stichting Struikelstenen Valkenburg en Vereniging Mergel.nU. Inzet voor een beter, mooier, veiliger en prettiger Valkenburg, voor inwoners en gasten. “We hebben geprobeerd dit te bewerkstelligen zonder grote financiële steun, maar met mensen die onze gemeente ter harte nemen,” vertelt Roelofs gepassioneerd. “Eerst zag men ons als een kritisch clubje, maar we zochten duidelijk niet de media op. Geen vuilspuiterij, niet meteen alles in de openbaarheid brengen. In positieve zin de besluitvorming binnen de gemeentelijke politiek beïnvloeden, verenigingen, instelling en groeperingen betrekken bij o.a. de bouw van de Polfermolen. Veel zaken hebben we samen op de rails gezet. Veel ambtenaren op het gemeentehuis konden voordeel putten uit onze manier van werken. Oud-raadslid Liedeke Witteveen verwoordde het ooit treffend: ‘Dankzij jullie info zijn we als raad vaak een andere weg in gelopen!”
De bewondering voor de gemeenteraadsleden steekt Roelofs niet onder stoelen of banken. “Met name de nieuwe stichtingen namen veel werk uit handen van het gemeentelijk apparaat. Het Openluchttheater was in 2007 op sterven na dood. Met de nieuwe directeur Jos Frusch en liefst 75 vrijwilligers kunnen we nu jaarlijks bijna 50 voorstelling plannen in het gerenoveerde theater.” Trots blikt hij nog even terug op vorig jaar, bij het eeuwfeest van dat theater.
De Stichting Mergel.nU is vooral een educatieve onderneming die veel in de belangstelling staat door allerlei activiteiten. De herbouw van het Monument Grendelplein kent nog een pijndossier. “Problemen met de juiste plek, omdat een deel van het terras van een restaurant nodig is,” weet de ‘frontman’ van ‘Niks aan de Hand’.  “Pierre Cuijpers die 20 jaar op de Neerhem woonde, heeft het Monument ooit ingetekend. Wist je dat hij zelfs nog eigenaar is geweest van de Fluweelengrot en daar ook een champignonkwekerij op na hield?” Sceptisch kijkt hij naar de flora en fauna op de muren die op termijn terug moet keren op de vernieuwde Geulkades. “Er is nog niet veel te zien, maar denk dat dit ooit weer een mooi aanzicht gaat worden!”
Roelofs weet als geen ander dat zijn werkgroepen niet overal een vinger aan de pols konden houden. “Daarvoor ontbrak, zeker de laatste jaren, het aantal leden dat zich wilde inzetten. Ook wij komen op leeftijd, er zijn geen opvolgers in beeld.”
Zebra bij Geulpoort gelegd door niks aan de Hand

Het noopt hem en die paar overgebleven getrouwen ertoe om op vrijdag 15 december de stekker eruit te trekken. “Met weemoed, ja. Misschien staat nog een aantal gemotiveerde burgers op om het stokje over te nemen. Samen zorgen die voor een grote achterban, die meningen en ideeën kan laten horen. Zonder kabaal, zonder protest. Geen geschreeuw. Aanbieden van haalbare alternatieven. Dat is waar ‘Niks aan de Hand’ bijna een kwart eeuw voor stond,” besluit Roelofs.
Foto Frits Feuler, TV Valkenburg
 

← Vorig bericht

Unicum: Winnende vastelaovessjlager middels loting

TV Gids TV Valkenburg vanaf zondag 19 november

Volgend bericht →