Vanaf 1 januari jl. mag huishoudelijk afval eerder worden buitengezet. En wel vanaf 20.00 uur voorafgaand aan de inzameldag. Ook is het mogelijk om tweewekelijks op donderdagochtend tegen betaling grof huishoudelijk afval te laten ophalen.
Het zijn een tweetal opvallende aanpassingen opgenomen in het aangepaste Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2020 Valkenburg aan de Geul.
In het over dit besluit uitgebrachte raadsinformatiebulletin staat ook vermeld:

“Met het aangepaste Uitvoeringsbesluit is het mogelijk om de overtredingen van vooral de tijden waarop afval wordt buitengezet aan te pakken”.

Archieffoto