Agenda kernoverleg Berg en Terblijt

Voorpagina » Toerisme » Agenda kernoverleg Berg en Terblijt

Op donderdag 9 september vindt in gemeenschapshuis het Vöske om 19.30 uur de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt plaats. De agenda is als volgt:
1.    Opening.
2.    Ingekomen stukken en mededelingen.
3.    Notulen van de vorige vergadering van 14juli. jl.
4.    Voortzetting activiteiten Fonterhof.
5.    Door de deelnemers in te brengen onderwerpen als agendapunt voor  de volgende   vergadering
6.    Verslag van de div. werkgroepen en daardoor ontstane agendapunten.
a.Werkgroep Folder/Flyer;Laatste stand van zaken  en voortgang.
b.Vordering  handboek “Wegwijzer Sociale Zorg voor Ouderen.”
c.Werkgroep reconstructie plan barakkenberg uitzichttoren etc. + uitleg gesprek
met IKL.
7.    Uitwerken bezoek tentoonstelling kerststallenkunst Ars KRIPPANA.
8.    Leefbaarheid en Veiligheid Kern
(Resultaat enquête veiligheid en leefbaarheid in de kern.)
9.    Reconstructie Valkenburgerstraat e.o.
10.    Naleving spelregels en afspraken wielerevenementen.
(toelichting J.v.Kan.)
11.    Rondvraag.

← Vorig bericht

Geen treinen tussen Maastricht en Valkenburg

Corneliusoctaaf in Schin op Geul

Volgend bericht →