Algemeen Belang attendeert op de Waarderingsregeling Vrijwilligerswerk Limburg

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Algemeen Belang attendeert op de Waarderingsregeling Vrijwilligerswerk Limburg

Aandacht voor deze waarderingssubsidie wordt gevraagd in de plaatselijke pers.

Geacht College

Graag wil ik, namens de raadsfractie Algemeen Belang attenderen op de waarderingsregeling Vrijwilligerswerk Limburg 2005-2007.

Met de waarderingsregeling vrijwilligerswerk Limburg 2005-2007 geeft de Provincie Limburg drie jaar lang een impuls aan het Limburgse vrijwilligerswerk. Verenigingen en stichtingen die in meerderheid met vrijwilligers werken kunnen een waarderingssubsidie aanvragen van ten hoogste

€ 500,00.

In 2006 zullen er twee subsidieregelingen voor het vrijwilligerswerk van start gaan. De eerste regeling heeft betrekking op vrijwilligersorganisaties uit de sector ‘Muziek’. De tweede regeling heeft betrekking op ‘Sport voor Jeugd’.

Subsidieregeling 2006 ‘Muziek’

De regeling voor ‘Muziek’ zal lopen van 15 mei 2006 t/m 30 juni 2006.

Vanaf 15 mei zal de regeling voor muziek met een nadere toelichting op de website van de Provincie Limburg www.limburg.nl/vrijwilligerswerk worden gepubliceerd. In aanmerking komen o.a. schutterijen, fanfares, harmonieën, majorette- en tamboerkorpsen, (kerk)koren etc. voor een waarderingssubsidie van maximaal Euro 500,00.

Vanaf 15 mei 2006 zijn de criteria om in aanmerking te komen en ook het verplichte aanvraagformulier beschikbaar via de genoemde website. De regeling loopt tot 30 juni.

De subsidie moet worden ingezet voor activiteiten op het gebied van muziek en/of dans die op het moment van indiening van de aanvraag nog niet hebben plaatsgevonden.

Subsidieregeling 2006 ‘Sport voor Jeugd

Een zelfde regeling onder de noemer ‘Sport voor Jeugd’ zal lopen van 1 september 2006 t/m

16 oktober 2006. Vanaf 1 september zal de regeling met een nadere toelichting op de website van de Provincie Limburg www.limburg.nl/vrijwilligerswerk worden gepubliceerd.

In aanmerking voor een waarderingssubsidie van maximaal € 500,00 komen alleen sportverenigingen en sportstichtingen (dus geen buurtverenigingen e.d.) die een door het NOC/NSF erkende sport beoefenen. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moeten mede gericht zijn op het daadwerkelijk verrichten van activiteiten op het gebied van sport door jeugdigen tot 18 jaar. Sponsorwerving komt niet in aanmerking. Vanaf 1 september 2006 zijn ook de criteria om in aanmerking te komen en tevens het verplichte aanvraagformulier beschikbaar via de genoemde website. De regeling loopt tot 16 oktober, De subsidie moet worden ingezet voor activiteiten die op het moment van indiening van de aanvraag nog niet hebben plaatsgevonden

Mijn ervaring is dat de verenigingen niet altijd op de hoogte zijn van de regelingen/subsidies, dit terwijl er wel steeds een tekort is aan financiële middelen. Het lijkt me wenselijk dat de bedoelde verenigingen vanuit het gemeentelijke apparaat op de hoogte worden gebracht over het bestaan van de betreffende subsidie.

Concreet wil ik u het volgende vragen:

  1. Wij verzoeken u om de verenigingen in Valkenburg aan de Geul welke in aanmerking komen voor eerder genoemde waarderingssubsidie te attenderen op deze mogelijkheid tot verwerving van extra fondsen.
  2. Ook vragen wij u om aan de genoemde waarderingssubsidie aandacht te geven in de gemeentelijke pagina van Heuvelland Aktueel en op de website van gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang

Charles van Melsen

← Vorig bericht

Vier de verjaardag mee van Annie M.G.Schmidt

Sacramentsprocessie Valkenheim

Volgend bericht →