Algemeen Belang in actie voor de verkeersveiligheid

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Algemeen Belang in actie voor de verkeersveiligheid

In de woonwijken van alle kernen van Valkenburg aan de GeulOuders willen een verkeersveilige omgeving voor hun kinderen;
Sluipverkeer in de ochtend- en avondspits door de doorgaans stille gehuchten zorgt voor grote verkeersdrukte en té hard rijden;
Er wordt te hard gereden in de woonwijken, met name in de 30 km zones.

Dit zijn signalen die we als raadsfractie Algemeen Belang serieus oppakken! Begin 2009 willen we de “wijk ingaan” om van onze burgers zelf te horen waar pijnpunten liggen en welke oplossingen ze zelf voorstellen. Opmerkelijk is dat te hard rijden in de woonwijken vooral wordt veroorzaakt door inwoners uit de eigen of de naburige wijk! De fractie Algemeen Belang wil hier iets aan doen, vandaar dat we er dit jaar voor kiezen om u de traditionele Kerst en Nieuwjaarsgroet te brengen in de vorm van een actiesticker! Een 30 km actiesticker voor u!

De actiesticker wordt komende weken bij u thuis in de brievenbus bezorgd! Plak de sticker op uw groene milieucontainer en geef daarmee aan dat u samen met ons tegen té hard rijden in woonwijken bent en dat u zich wel aan de maximum snelheid houdt in de 30 km zones! Door de sticker op uw groencontainer te plakken wordt er wekelijks een signaal afgegeven dat hard rijden ongewenst is. We denken dat veel mensen zich er zelf niet van bewust zijn dat ze wel eens met een te hoge snelheid rijden. Met deze stickeractie willen we iedereen er aan herinneren dat de snelheid in de woonwijk en dan vooral in de 30 km zone omlaag moet!

Mag men bij u in de straat 50 of 70 km/h rijden, dan kunt u de 30 km sticker als een uiting van uw bezorgdheid opplakken. Of u geeft de sticker door aan familie of kennissen die buiten onze gemeente in een 30 km zone wonen. Met het opplakken van deze sticker steunt u de actie tegen hard rijden in woonwijken en geeft u aan dat u zich aan de snelheidslimiet in de 30 km zones houdt. Begin 2009 zullen we op diverse plekken in de woonwijken aanwezig zijn om van u, onze burgers, te horen hoe u denkt over de verkeersveiligheid in uw wijk en bovenal om te horen welke oplossingen u voorstelt. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een gezond en vooral verkeersveilig 2009 toe,

De fractieleden van Algemeen Belang,

Manny Huyen- Jagt mhuynenjagt@kpnplanet.nlNicole Ubags-Dauss nicoledauss@planet.nlRichard Blom richard.blom@home.nlCharles van Melsen charlesvanmelsen@hetnet.nl

← Vorig bericht

"Alweer een jaar verloren"

Programma Tv Valkenburg in de kerstperiode

Volgend bericht →