"Alweer een jaar verloren"

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » "Alweer een jaar verloren"

Schrijft voorzitter Jo Kleijnen van de Vereniging Mooi Geulzicht in een brief aan het gemeentebestuur en alle raadsleden. In een brief aan alle raadsleden en het gemeentebestuur laat vereniging Mooi Geulzicht weten dat er wederom “een jaar verloren is gegaan zonder dat er resultaat geboekt is in het Polfermolengebied”.

Voorzitter Jo Kleijnen wijst op het feit dat het gebied snel “verpauperd. In het weekeinde van 16 nov. is er sprake geweest van geluidsoverlast en vernielingen aan auto’s in de Oranjelaan”.

Kleijnen schrijft: “Ondanks “geruchten, in het gemeentehuis” over sloop in 2008 en bouwplannen Geulhal zien wij niets gebeuren, als Mooi Geulzicht hebben wij geen informatie gehad”. Kleijnen wil weten welke afspraken gemaakt zijn met 3W voor de bouwplannen.

En hij wil weten welke afspraken er zijn gemaakt m.b.t. de tijdsplanning van de bouwplannen, van de sloop van de Geulhal en communicatie/ informatie?

Dit is de inhoud van de gehele brief:

Gemeente Valkenburg aan de Geul,
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 998,
6300AZ Valkenburg a.d. Geul

Cc: Raadsleden Valkenburg a.d. Geul

Valkenburg, 8 december 2008

Geacht College van B&W,

Eind 2007 en begin 2008 hebben wij u gewezen op de overlast rondom en de verpauperde toestand van de Geulhal. In deze brieven hebben wij ook aangegeven dat het belangrijkste doel van Mooi Geulzicht is het handhaven en waar mogelijk het verbeteren van de woonkwaliteit en de leefbaarheid in het Polfermolengebied. Enerzijds zetten wij ons in voor het realiseren van een passende bebouwing, anderzijds voor de dagelijkse leefbaarheid.

Gebaseerd op de vigerende Regels en Voorschriften van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben wij in 2006 onze “Uitgangspunten en Visie” vastgelegd. Dit is meerdere keren met het College van B&W Valkenburg aan de Geul besproken.

Passende bebouwing:Inmiddels loopt 2008 weer ten einde. In dit jaar zijn er voor het Polfermolengebied belangrijke zaken besproken en deels geaccordeerd door de Raad, zoals het niet doorgaan van de Brede School en ontwerp van de stadsarchitect dhr Arets voor het gebied, nl het Martha Flora huis en 5 woonblokken. Informatie over verkeer, infrastructuur, etc was en is niet bekend.Tijdens de Raadsvergaderingen in juni/juli 2008 hierover heeft u de Raad nog medegedeeld dat 3W met goede architecten op korte termijn de plannen zou willen realiseren. Het plan Arets heeft als basis gediend voor de afspraken met 3W.

Eveneens is herhaaldelijk gesproken over samenspraak en communicatieplannen met de bevolking.Recent heeft u “Valkenburg” geïnformeerd over uw plannen in Valkenburg aan de Geul. Hierbij is over de Geulhal niets naders bekendgemaakt. Ondanks “geruchten, in het gemeentehuis” over sloop in 2008 en bouwplannen Geulhal zien wij niets gebeuren, als Mooi Geulzicht hebben wij geen informatie gehad. De door u als zo belangrijk genoemde samenspraak zien wij nog niet toegepast in het Polfermolengebied.

Middels dit schrijven vragen wij u ons te willen informeren over de volgende, voor ons belangrijke, punten:
1. Welke afspraken zijn gemaakt met 3W voor wat betreft de bouwplannen in het Polfermolen-gebied? Wij willen graag de financiële alsook de bouwtechnische afspraken weten.

2. Welke afspraken zijn er gemaakt m.b.t. de tijdsplanning van de bouwplannen, van de sloop van de Geulhal en communicatie/ informatie? Zijn er andere (ontwikkelings)plannen die de planning Polfermolengebied beïnvloeden, b.v. Villa Via Nova?

Dagelijkse leefbaarheid:Verder vragen wij uw aandacht voor de gevoelens van onveiligheid en overlast welke leven onder onze leden. In het weekend van 16 november is er weer sprake geweest van behoorlijke overlast:
1. Geluidsoverlast tot ver na middernacht rondom het Polfermolencentrum.
2. Vernielingen aan meerdere auto’s in de Oranjelaan.Zowel geluidsoverlast alsook vernielingen zijn gemeld bij de Klachtenlijn en Politie.

Noodzakelijke maatregelen tegen onveiligheid en overlast zijn en worden steeds verder vooruitgeschoven. De verpaupering en de hiermee gepaard gaande overlast nemen nog steeds toe. Opties voor verbetering hebben wij meerdere keren aangegeven. Helaas constateren wij dat 2008 voor de leefbaarheid en woonkwaliteit in het Polfermolengebied (weer) een verloren jaar is geweest.Ook wij in het Polfermolengebied willen “Gruètsj zijn op Valkeberg” en willen graag dat de gebouwen behoren tot de (opgepoetste) juweeltjes van Valkenburg.

Graag willen wij van u vernemen wat uw plannen zijn voor wat betreft de leefbaarheid in ons Polfermolengebied voor de komende tijd. Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie en de antwoorden op onze vragen,

Met hoogachting en vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Mooi Geulzicht,
J. Kleijnen Mr J. WortmannVoorzitter Bestuurslid

← Vorig bericht

Extra parkeerplaatsen voor dialysecentrum

Algemeen Belang in actie voor de verkeersveiligheid

Volgend bericht →