Ambitie en degelijkheid in de begroting van 2020

Voorpagina » Toerisme » Ambitie en degelijkheid in de begroting van 2020
Voor 2020 ligt er bij de gemeente Valkenburg aan de Geul voor bijna € 15,8 miljoen op de plank voor het uitvoeren van kapitaalwerken. Tot en met 2023 zelfs voor € 26 miljoen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om € 7,2 miljoen voor investeringen in het rioolstelsel. En om
€ 3,2 miljoen voor de bouw van het kindcentrum Berg in Berg & Terblijt. Dit blijkt uit de toelichting van b&w op de gemeentelijke ontwerpbegroting 2023-2023 die op 5 november aanstaande op de agenda staat van de gemeenteraad.
Begroting2020 kaft

In 2020 willen burgemeester en wethouders zich vooral concentreren op het daadwerkelijk realiseren van alle investeringen en prioriteiten waarvoor nu de al genoemde € 15,8 miljoen beschikbaar is.
Daarnaast zijn er ambities waarvoor nu nog geen geld is:
– uitvoeren van de gebiedsvisie Plenkertstraat die nu wordt ontwikkeld;
– uitvoeren van het parkeerbeleid- en mobiliteitsplan dat nu ook wordt opgesteld;
– versterken sociale basis;
– investeren in duurzaamheid;
– verbeteren van de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte.
Bij dit alles is de gemeentebegroting duurzaam sluitend. Een ander beeld dan enkele maanden geleden toen er nog sprake was van tekort van afgerond € 750.000,—
Stijging O.Z.B. en rioolheffing
De onroerende zaakbelasting wordt voor 2020 verhoogd tot 3%. De rioolheffing stijgt met 1,5%. De afvalstoffenheffing wordt bevroren op € 120,- per perceel per jaar.  Wat de toeristische heffingen betreft, daar gaan burgemeester en wethouders er vanuit dat deze de komende jaren niet verhoogd hoeven te worden.
Het college zegt het uitvoeren van zijn ambitieuze agenda te blijven koppelen aan een verantwoord en vooral solide financieel beleid.
← Vorig bericht

Frontale botsing Rijksweg Berg & Terblijt

Waarom zijn inwoners en raad niet geïnformeerd

Volgend bericht →