Ambitieuze begroting nieuw college oftewel creatief inzetten van geld

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Ambitieuze begroting nieuw college oftewel creatief inzetten van geld

Dinsdag 11 oktober presenteerde financieë wethouder Fabienne habets de begroting 2007 aan de pers.Het zittende Valkenburgse College, gevormd door SP, AB en Transperant, heeft dinsdag bij monde van wethouder financiën Fabienne Habets “een reëel sluitende begroting” aan de pers gepresenteerd.
“Het is zeker geen beheersbegroting geworden, maar wij investeren voor € 30 miljoen de komende jaren” zei ze vol trots. “Daarmee kunnen nieuwe plannen bescheiden worden uitgevoerd”.
Habets en haar collega’s moeten met een bezuinigingsronde ongeveer € 1,3 miljoen opvangen. Dit bedrag is ontstaan uit meer dan € 500.000 minder inkomsten uit het BTW compensatiefonds, € 250.000 kosten aan de Polfermolen en € 300.000 kosten aan de Brede School.
En het vorige college liet een erfenis na van € 250.000 uit de toeristische visie. Vanaf nu worden gelden anders ingezet.
De gemeente moet met minder geld in 2007 uitkomen. Alleen de rioolbelasting gaat in 2007 met 9% omhoog, alle andere belastingen blijven op het niveau 2006. Ook de subsidies aan verenigingen blijft, vooralsnog, gehandhaafd.
In de toekomst worden de voorwaarden voor het verkrijgen van gemeentelijke gelden anders. De wethouders denken aan betalen d.m.v. het aantal clubactiviteiten.
Er is ook ruimte voor nieuw beleid, zij het mondjesmaat. Het realiseren van de Brede School, invoering extra taken voor de WMO, het aanpassen van de ambtelijke organisatie.
Maar ook onder andere, concreet, aanpassing Laathofstraat, bestrating casinopleintje, pilot ondernemersloket, vervanging speeltoestellen Oost, behoud Kasteelruïne en aansturen efficiënt gebruik sportcomplexen.

← Vorig bericht

Gemeente onderzoekt mogelijkheid tot overname Polfermolencomplex

Volgende week beslissing over Brede School in Plenkertstraat

Volgend bericht →