Ambtenaar voor Dorpsraden

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Ambtenaar voor Dorpsraden

Als contactpersoon

Ondanks het feit dat in Valkenburg aan de Geul niet alle kernen een Dorpsraad hebben, heeft het College van B&W gemeend toch een ambtenaar als contactpersoon voor de Dorpsraden aan te wijzen. Het is Mathilde Löffler van de afd. W.M.O.

Het college heeft de “diverse diciplines gevraagd de actiepunten van de Dorpsraden met voortvarendheid aan te pakken”. Alle Dorpsraden worden ieder half jaar uitgenodigd om over een thema te discussiëren.

“Voorheen werd ook met de Dorpsraden twee keer per jaar overlegd, maar dat had meer weg van een middagje schriftelijke vragen beantwoorden” aldus wethouder F. Leenders (Transperant – Financiën).

“De vernieuwing betreft de mogelijkheid tot discussie tussen de wethouder en de Dorpsraad over één van te voren bepaald thema”.

Alleen Berg/Vilt, Houthem en Schin op Geul/Oud-Valkenburg hebben een legale Dorpsraad.

← Vorig bericht

Hagelkanon Vilt wordt gedoogd

College geeft geen geld voor geluidsarme A79

Volgend bericht →