Antoon Pieck-achtige kaart met 25 ambities voor Valkenburg-Oost

Voorpagina » Nieuws » Antoon Pieck-achtige kaart met 25 ambities voor Valkenburg-Oost

In deze vorm van woord en beeld gaat de gemeenteraad op 13 december a.s. aangeven welke richting hij op wil met Valkenburg-Oost. De kaart met 25 ambities krijgt de officiële naam ‘Gebiedsvisie Valkenburg-Oost’.

Belangrijkste ambities
De website van TV Valkenburg vermeldde in het bericht van 2 oktober 2021 al wat toen in concept de belangrijkste plannen voor Oost waren. Deze voorlopige plannen worden nu door de gemeenteraad tot officiële ambities verklaard.

Plan Valkenburg-Oost

Verschillen
Er zijn wel enkele verschillen te constateren met de door TV Valkenburg gepubliceerde concept plannen en de nu geformuleerde ambities:
– er was sprake van halvering van het aantal parkeerplaatsen op het Walramplein om zo de verblijfskwaliteit te verbeteren. Nu staat als ambitie geformuleerd dat onderzocht wordt hoeveel parkeerplekken kunnen worden verplaatst in ruil voor de verblijfskwaliteit;
– er gaat gezocht worden naar een betere locatie voor de bibliotheek nieuwe stijl;
– de stelligheid dat er onder het Berkelplein een ondergrondse parkeergarage komt, is niet in de ambities terug te vinden. Nu wordt er onderzocht of een (deels) ondergrondse parking haalbaar en betaalbaar is.

Neerhem
Interessant is dat de “als/dan kaart” die in december 2020 nog werd getrokken ten aanzien van de Neerhem, nu niet meer op tafel ligt. De kaart gaf aan dat de Neerhem in de toekomst geen toeristische functie meer zou kunnen hebben. Nu is in ambitie nummer 22 opgenomen: “De Neerhem is een markante en waardevolle straat waarvan de kwaliteiten en de leefbaarheid beter tot uitdrukking moeten komen.” Ambitie nummer 23 geeft daarbij aan dat gemotoriseerd verkeer er een gastrol krijgt.

Hoe verder
In de eerste helft van 2022 komt er een advies over het opstellen van een uitvoeringsprogramma en over de financiering van alle te realiseren ambities.

← Vorig bericht

Naast sloop Polfermolen ook sloop basisschool Valkenburg in beeld

Valkenburg aan de Geul bereikbaar maken voor ten minste 59 miljoen

Volgend bericht →