Antwoord van het College op brief Wellnessplannen Wesley

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Antwoord van het College op brief Wellnessplannen Wesley

Zie ook de brief van de SP hieroverRaadsfractie van de SP
Mevrouw E. de Vries-Becker
Van Peltstraat 15
6301 JS VALKENBURG
Valkenburg aan de Geul, 6 december 2006.
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 RvO.
Ons nummer: men.29112006.001. Volgnr. 3986
Behandeld door: B.F.H. Mennens. Directe lijn: 043 – 60 99 220
Geachte mevrouw de Vries,
Hierbij beantwoorden wij de door u gestelde vraag krachtens artikel 41 van het Reglement van Orde over de wellnessplaza in Maastricht.
Vraag: Is de situatie nu dusdanig en is het zeker dat het Casino niet naar Maastricht gaat verhuizen zodat een dergelijke uitspraak door burgemeester Nuijtens gerechtvaardigd is?
Antwoord: Over de positie van Holland Casino bestaat nog geen zekerheid. De wellnessactiviteiten van de heer Wesly zien wij niet als een directe bedreiging maar als een aanvulling, voorzover zij onderdeel van het door de heer Wesley geëxploiteerde hotel zijn. Uiteraard zullen wij de uitgangspunten van de afspraken met de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg goed blijven bewaken.
Wij gaan er van uit uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul,
L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris
drs. C.A.C.M. Nuijtens
burgemeester

← Vorig bericht

Bergervlietkwestie eindelijk opgelost

Burgemeester Nuytens overhandigt opbrengst Lichtjesactie

Volgend bericht →