Armoede bij kinderen

Voorpagina » Toerisme » Armoede bij kinderen
Wethouder Bert Dauven gaf maandagavond tijdens de commissievergadering Sociaal Domein een tussentijdse toelichting op een eerder door Hub Aussems (PGP) ingediende motie over bestrijding van kinderarmoede in deze gemeente. Hij begon met de mededeling zelf verbaasd te zijn over het feit dat 1 op de 10 Limburgse huishoudens te maken hebben met kinderarmoede in diverse vormen (landelijk 1 op de 9 huishoudens), vooral te vinden bij ZZP-ers en kleine middenstanders.
Valkenburg aan de Geul heeft hiervoor € 62.000,- extra beschikbaar. Hiervan zijn al € 7000,- gegeven aan het Cultuurfonds en het Sportfonds. Via Kinderhulp wordt ook het Kindervakantiewerk gesubsidieerd. Momenteel loopt een project op het Stella Maris College waar mensen geënquetteerd worden over deze problematiek. Ook wil men de Kunst- en Cultuurraad erbij gaan betrekken.
Wethouder Dauven stelde dat deze groep heel moeilijk te traceren is. Gedacht wordt aan het uitgeven van cheques aan kinderen voor specifieke evenementen en betalingen van contributies voor verenigingen etc.
In de raadsvergadering van september a.s. zal hij hierover uitgebreid verslag doen.
Hub Aussems (PGP) stelde nog de vraag: “Waar moet men zich melden”. Helaas moest de wethouder hierop een antwoord schuldig blijven. Ook dit zal nu worden opgepakt eventueel via een aparte site bij de gemeente.
← Vorig bericht

Eerst prijs voor Struchts Koningspaar

Hoop op Vrije School Heuvelland blijft

Volgend bericht →