Armoedebeleid doorgeschoven, bezuiniging op WMO-vervoer

Voorpagina » Nieuws » Armoedebeleid doorgeschoven, bezuiniging op WMO-vervoer

In de commissie Sociaal Domein van maandagavond 21 september moest de bespreking van het Armoedebeleid worden doorgeschoven in verband met de vaststelling door wethouder Remy Meijers dat de daarin aangegeven cijfers en gegevens niet klopten. Een nieuwe datum werd genoemd als 23 november maar dat werd door Math. Knubben van het CDA en Hilde Baaij van PGP niet geaccepteerd. Gevraagd werd of het voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst kon worden voor  oktober. Nog vóór de begrotingsbehandeling begin november.

Bezuiniging op WMO-vervoer
Ook werd de bezuiniging van € 32.913,- besproken op het WMO-vervoer met Omnibuz. Deze bezuiniging wordt bereikt door de gebruikers van dit vervoer jaarlijks te korten van 705 naar 590 zones. Er is vastgesteld dat 97% hiervoor in aanmerking komt. Bovendien wordt per rit een maximum van 5 zones ingesteld. Meerdere zones per keer rijden moet dan met Valice. Math. Knubben (CDA) merkte nog op dat de dagbesteding zelf haar vervoer moet regelen terwijl Jack Hermes (VVD) vond dat oneigenlijk gebruik moest worden gestopt. Alle fracties gingen akkoord nadat wethouder Meijers toegezegd had dat hij alle gebruikers per brief hierover zal benaderen. Diegenen die aantoonbaar meer zones moeten gebruiken boven het momenteel geldende maximum van 705 zones (dat zijn momenteel 6 personen) kunnen dit via het WMO-loket bespreken. Er blijken 150 pasbezitters niet of nauwelijks gebruik te maken van dit vervoer. Intrekken van de pas levert volgens de wethouder te weinig op nog afgezien van de vraag waar je de grens gaat leggen van verbruik.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Gemeente haalt Coronaborden weg

Hondenuitlaatplek voor Broekhem-Zuid

Volgend bericht →