Armoedebeleid Valkenburg aan de Geul krijgt vorm

Voorpagina » Toerisme » Armoedebeleid Valkenburg aan de Geul krijgt vorm
Wethouder Bert Dauven (Algemeen Belang) gaf maandagavond in de raadzaal een presentatie van de actuele stand van zaken voor besteding van gelden in het kader van het ‘Actieplan Armoede’.
In Nederland leven 423.000 kinderen onder de armoedegrens.
Valkenburg zet € 63.000,- extra in voor de kinderen uit armoedegezinnen in deze gemeente. Dit geld wordt niet in natura aan de gezinnen uitgekeerd, maar, zoals eerder in de gemeenteraad besloten, via stichtingen of anderszins waardoor het geld ook rechtstreeks bij deze kinderen terechtkomt.
Besloten is tot de volgende verdeling:
Stichting Leergeld:                                                €  7.000,–
Jeugdcultuurfonds:                                               €  7.000,–
Jeugdsportfonds:                                                 €  7.000,–
10 badenkaart Polfermolen:                                 € 20.000,–
Stadsspel “No credit, game over”                         €   2.600,–
Eenmalige tegemoetkoming feestdagen                € 19.000,–
Kindervakantiewerk                                              €     300,–
Bovendien wordt als inzet voor 2018 genoemd:
Smartphone;
Jaarkaart de Valkenier;
Abonnement educatief tijdschrift en voor
Project gezonde voeding.
← Vorig bericht

Eerste verlies vrouwen Sibbe/Geuldal

Parkeerterrein via Villa Nova is verontreinigd

Volgend bericht →