Armoedebeleid: verhoging bijdrage

Voorpagina » Nieuws » Armoedebeleid: verhoging bijdrage

Na een intensieve discussie in de commissie Sociaal Domein kwam het armoedebeleid van de gemeente nogmaals ter sprake in de raadsvergadering van 12 april 2021. Wat destijds niet als hamerstuk kon worden afgehandeld, werd maandagavond na een korte discussie aangenomen.

Akkoord
Na eerdere goedkeuring door de andere fracties  gingen Pat-Jos Huisman (PGP) en Nelleke Gilissen (VVD)  nu ook akkoord met de gemeentelijke verhoging van de bijdrage van 120% naar 130%  van het wettelijk sociaal minimum aan de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Limburg.

Motie aanhouden

Jef Kleijnen van de VSP hield een klaarliggende motie aan in afwachting van een eventuele landelijke verhoging van het minimumloon naar € 14,- per uur.

Via beide stichtingen worden kinderen uit armoedegezinnen door de gemeente in staat gesteld om toch te kunnen deelnemen aan het sociale leven in sport en cultuur. Het hiervoor benodigde budget van € 4000,- per jaar wordt gehaald uit de reserves van het Sociaal Domein.

← Vorig bericht

Architectenbureau ontwikkelde alternatief plan voor Pretpark de Valkenier

Nieuwe coalitieakkoord: “Niets nieuws onder de zon dus”

Volgend bericht →