BAM bouwt en renoveert de poorten.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » BAM bouwt en renoveert de poorten.

Dinsdag 25 februari is een eerste informatiebijeenkomst.De firma BAM Schakel en Schrale Roermond is als beste inschrijver uit de bus gekomen voor de bouw van de Geulpoort en de renovatie van de Grendelpoort. Met name de kortere uitvoeringsplanning en de op de omgeving afgestemde werkwijze, is uiteindelijk doorslaggevend geweest in de totaalscore, staat te lezen in de informatienota die naar alle raadsleden gestuurd is.

Woensdag werd bekend dat de Provincie Limburg bijna 7 ton aan subsidiegelden heeft toegekend aan Valkenburg om de projecten te financieren. Uit de raadsinformatie blijkt het volgende:

De uitkomst van de aanbesteding is ongunstiger dan bij de besluitvorming in mei 2013 werd verwacht. Dit heeft te maken met de wijzigingen die, mede na overleg met de welstands- en monumentencommissie, in het ontwerp zijn doorgevoerd.
Met de Provincie Limburg heeft overleg plaatsgevonden over het ontstane tekort door de tegenvallende aanbesteding van de poorten. De Provincie Limburg heeft woensdag de gemeente Valkenburg aan de Geul bericht dat men een extra bijdrage van maximaal € 658.000,= vanuit de bouwmotie beschikbaar stelt. Met een voorwaarde dat het restanttekort door de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt gedekt. Dit restanttekort bedraagt € 185.000,=.

Deze maand worden de bouw- en renovatieplannen verder uitgewerkt. Dinsdag 25 februari zal een eerste informatiebijeenkomst voor de omgeving plaatsvinden, waarin de aannemer de beoogde werkwijze ten aanzien van de Geulpoort zal toelichten. Kort na de carnaval zal vervolgens de daadwerkelijke uitvoering starten.

De werkzaamheden aan de Grendelpoort zullen, conform oorspronkelijke planning, eind april/begin mei starten. Dinsdag 25 februari van 19.30 tot 20.30 uur in Hotel Botterweck in de Bogaardlaan is een eerste informatiebijeenkomst.
Om 19.30 uur start een centrale presentatie. BAM Schakel & Schrale zal zichzelf voorstellen en een toelichting geven op de wijze van bouwen, bouwlogistiek en planning & fasering. Ook de wijze van omgevingscommunicatie zal worden toegelicht. Er is na de presentatie de gelegenheid om vragen te stellen.
De bouwwerkzaamheden aan de Geulpoort starten direct na de carnaval.

← Vorig bericht

Nog kaarten te koop voor Brand Carnagala.

Vandaag van 10 tot 11 geen Tv Valkenburg.

Volgend bericht →