Basisschool Vilt sluit ook haar deuren

Voorpagina » Toerisme » Basisschool Vilt sluit ook haar deuren

Na een kleine honderd jaar een eigen basisschool te hebben gehad, moet Vilt de sluiting van de basisschool nu als een voldongen feit accepteren. Gisteren, vrijdag 6 juli was de laatste schooldag.
Zo’n kleine zestig jaar was de openbare school van Vilt aan de rand van het dorp, aan de Slakweg, gevestigd. Einde zeventiger jaren namen de ouders van schoolgaande kinderen in Vilt het initiatief voor het stichten van een katholieke basisschool. Dat leidde ertoe, dat in 1978 in de dorpskern een nieuw schoolgebouw werd geopend aan de Leeuwerikstraat.
Het sluiten van de basisschool zal voor velen, zeker degenen die de school nog mee opgericht hebben, maar ook degenen die er hun eigen schooljaren hebben doorgebracht en hun kinderen naar school hebben zien gaan, een steek in hun hart zijn. Niet in het minst ook voor de kinderen die er nu hun laatste schooldag hebben beleefd en natuurlijk niet te vergeten de docenten.
De basisschool heeft een belangrijke rol in onze dorpsgemeenschap gespeeld: niet alleen als de ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders, voor nieuwkomers vaak het begin van een gezonde en onmisbare integratie in onze dorpsgemeenschap, maar vooral ook voor het verenigingsleven. 
In de media stonden regelmatig artikelen over het sluiten van de basisscholen in Schin op Geul en Houthem, ook wat die laatste kern betreft m.b.t. de laatste schooldag. Maar het is kennelijk in de buitenwereld nog niet doorgedrongen, dat de basisschool Vilt nu hetzelfde lot heeft ondergaan.
“Het Kernoverleg Vilt betreurt de sluiting van de basisschool ten zeerste. Het is de zoveelste aderlating voor onze Very Important Little Town Vilt, waardoor de leefbaarheid in/van het dorp op langere termijn steeds verder in het gedrang komt”, aldus een persbericht van het Kernoverleg. “Nu kinderen en ouders elkaar niet meer in of bij de school kunnen ontmoeten, zullen we met z´n allen moeten zoeken naar andere dorpverbindende elementen en mogelijkheden om hen en toekomstige nieuwe inwoners meer te betrekken bij het dorp.”
Omdat het Dorpsontwikkelingsplan 2013-2018 dit jaar ten einde loopt, gaat het Kernoverleg starten met de ontwikkeling van een nieuw Dorpsontwikkelingplan (DOP) voor Vilt voor de jaren 2019 – 2024. De leefbaarheid in/van Vilt, met name de sociale cohesie en de zorg die wij voor elkaar, jong en oud, nu en in de toekomst moeten hebben, staat daarin centraal. 
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Balkon galerijflat Dr. Erensstraat wordt gestut

Conflict over sprinklerinstallatie in Gemeentegrot

Volgend bericht →