Beatrixsingel blijft knelpunt in plannen Leeuwterrein

Voorpagina » Toerisme » Beatrixsingel blijft knelpunt in plannen Leeuwterrein

Tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, S.O.B., van dinsdag 21 november kwamen twee agendapunten ruim aan bod. Yvonne A Campo – van Calsteren, uit de Prinses Christinalaan, hield tijdens de spreektijd voor burgers een vurig pleidooi om goed te kijken naar de verkeersbewegingen, veiligheid en parkeerplaatsen bij de plannen van het nieuwe Leeuwterrein in de buurt. “Ik ben een van de 62 ondertekenaars van de zienswijzen. Onze bezwaren richten zich in zijn algemeenheid tegen de voorziene toename van het verkeer in onze buurt. Nieuwe bedrijven trekken meer verkeer aan, dat moet allemaal door de Prinses Beatrixsingel die hier niet op berekend is.”
Ze gaf aan dat een weg van 7 meter breed, met veel fietsers en vaak te hard rijdende auto’s een hachelijke onderneming gaat worden. “De gemeente baseert zich in rapporten op verkeer dat aankomt. Maar dat verkeer moet ook weer weg. Het aantal verkeersbewegingen in en rond dat terrein wordt dus twee keer groter. Een van de bedrijven, Shimano, zal natuurlijk veel activiteiten promoten, dus komt er nog meer verkeer in onze richting. In de Plenkertstraat, nog smaller, wordt ook in twee richtingen gereden. Verkeersintegriteitscijfers zijn er niet, het mobiliteitsplan van de gemeente dateert van 2005. Meer parkeerplaatsen lost onze problemen niet op. We handhaven onze zienswijzen,” besloot Yvonne A Campo.
Jos Lebouille, CDA-raadslid, ondersteunde de toelichting van deze inwoonster en drong bij de wethouder op zorgvuldige afhandeling aan. Wethouder Carlo Vankan: “We missen een verkeersdeskundige die onze infrastructuur zichtbaar maakt. De raad wordt zorgvuldig geadviseerd. In de Kadernota 2017 zijn al diverse voorstellen opgenomen hoe we bijvoorbeeld bij evenementen, kerstmarkten e.d. gaan handelen.”
Bij de behandeling van diverse nota’s over de inrichting van het Leeuwterrein vroeg Mariëlle Smeets, burgerlid voor de VVD, of de zienswijzen al teruggekoppeld waren. “Ook het hotelbeleid – gesproken wordt over 65 kamers – heeft nog geen definitieve vorm. Ik dring erop aan dit zo spoedig mogelijk via een Nieuwsbrief aan alle betrokkenen kenbaar te maken.” Wethouder Vankan antwoordde dat na ambtelijk advies aan het college in de raad het besluit wordt genomen en daarna de Infobrief verschijnt. “De stedelijke verduurzaamheid, afgezet tegen het bestaande hotelaanbod, staat in onze Structuurvisie voldoende beschreven.”
Gerti Silverentand van de Seniorenpartij vroeg of er schadeclaims bij de gemeente te verwachten zijn als door dit project omwonenden hun huizen in waarde zien dalen.  “Schadeclaims kun je altijd verwachten. Ze zijn niet voor de gemeente maar voor projectontwikkelaar Wyckerveste,” antwoordde Vankan.
Ook Pat-Jos Huisman, burgerlid voor de PGP, drong nogmaals aan op blijvend overleg met de bewoners in de buurt. “Maar ook de hoogwatervoorziening rond de Plenkertstraat mis ik in het plan. Welke gevolgen heeft de aanleg van een vijver in dat gebied? Welke rol speelt het Waterschap hierin?”
Wat betreft de waterhuishouding in dat gebied antwoordde Vankan dat er binnen het gebied voldoende mogelijkheden zijn om die hoogwatervoorzieningen op te vangen. “Indien we het bestemmingsplan op punten wijzigen, komt ook het Waterschap in beeld.” Ook de voor- en nadelen van de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen dient grondig onderzocht te worden.
“Retail streekproducten zijn onvoorwaardelijk in het plan opgenomen,” meldde Jos Lebouille. “Niets van buiten de regio. Wel lastig, als we binnenkort Chinese producten aan de man proberen te brengen! Maar een supermarkt is en blijft hier taboe!”
De plaatselijke situatie op de Pr.Beatrixsingel kwam dus uitgebreid aan bod. Vanaf de Valkenier richting Houthem is geen probleem, de voorrangsstraten zorgen voor lagere snelheden. Omgekeerd wordt er echter flink gejakkerd. Daar schuilt dus nog meer gevaar. Fietsveiligheid is in het geding! “Snelheidscontroles met landelijke normen, de zgn. 85% regel, tonen aan dat er niet extreem hard wordt gereden,” lichtte Vankan toe. “We hebben de ruimte gelaten om aan die kant een apart fietspad aan te leggen. Duur, we hopen op steun van de Provincie. De Pr.Beatrixsingel telt die verkeersbewegingen waarvoor hij is aangelegd. Wel met pieken en dalen. Ja, het wordt drukker. Met de bewoners zullen we overleggen om de overlast zoveel mogelijk te beperken,” zegde hij toe.
KLIK HIER om meer te lezen en te horen over dit agendapunt tijdens de SOB-commissievergadering d.d. dinsdag 21-11-2017
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Parkeerterrein Pretpark open in weekeinden

'Valkenburg Politiek' live met VSP-voorzitter Wim Hop

Volgend bericht →