Beeldkwaliteitsplan door college vastgesteld

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Beeldkwaliteitsplan door college vastgesteld

Voor het StationsgebiedTijdens de collegevergadering van dinsdag 27 februari j.l. heeft B&W het “Beeldkwaliteitsplan voor het Stationsgebied” vastgesteld. Er is één uitzondering gemaakt voor het gebouw aan de westzijde van het station (het zgn. tijdelijke gebouw).
Het college laat weten dat een eventueel tijdelijk gebouw aan hoge kwaliteitseisen dient te voldoen. Daarnaast is besloten dat het busstation van Veolia aan de oostzijde van de Stationsstraat zijn plaats krijgt.
Jac. Pellegrom, stationsexploitant, laat weten dat hij de huur van het station heeft verlengd t/m augustus 2010. “Het dienstgebouw zal echter zeer snel afgestoten worden en de daarin gedane investeringen zullen zoveel als maar mogelijk verwijderd worden”, laat hij Tv Valkenburg weten.
Verder meldt hij “t.a.v. de bezwaarprocedure m.b.t. het ‘expo/museum gebouw’ kan ik opmerken, dat weliswaar al onze bezwaren gegrond verklaard zijn bij College besluit van 27 februari j.l. maar dat er geen bestemmingsplan wijziging en/of bouwvergunning afgegeven is. We hebben verzocht e.e.a. alsnog spoedig te doen zodat niet weer een geheel zomer en misschien zelfs ook nog een winter seizoen qua inkomsten weg valt. De burgemeester heeft echter al in interviews op o.a. Falcon Radio en Tv Valkenburg laten weten dat het college meent dat we een nieuwe aanvraag dienen in te dienen die aan de nieuwe eisen zou moeten gaan voldoen. Er is dus beslist nog geen reden tot juichen of vreugde bij ons !”
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2007
Afbeelding: Arcadis BV (met toestemming)

← Vorig bericht

"Dè toerist bestaat niet !"

Aangehouden met drugs

Volgend bericht →