Begroting 2017-2020: Van Algemeen Belang naar Altijd Bediend?

Voorpagina » Toerisme » Begroting 2017-2020: Van Algemeen Belang naar Altijd Bediend?

Bij de plannen om de Polfermolen te sluiten is ook de sporthal de Bosdries in Berg en Terblijt betrokken. Na sluiting van beide sporthallen is de bouw van een eenvoudige sporthal elders in de gemeente voorzien. “De Bosdries passage kunt u schrappen wat Algemeen Belang betreft. Dit is voor ons geen discussie. Het tekort van € 55.000,- is verwaarloosbaar”, riep Niels Dauven (Algemeen Belang) nadrukkelijk bij de behandeling van het Polfermolenvoorstel op 27 september jl in de raadscommissie.
En zie, Algemeen Belang wordt op haar wenken bediend door het college van B&W: “Een eventuele (!) sluiting van de Bosdries is in onze optiek in dit stadium niet opportuun, omdat wij nu nog niet willen vooruitlopen op het nieuwe onderwijshuisvestingsplan voor de periode 2017-2022. In onze raadsnotitie van 27 september 2016 hadden wij een voordeel ingeboekt van € 125,000,- dat bedrag is nu vervangen door een pro-memorie-raming”, zo formuleren burgemeester en wethouders in bestuurlijke bewoordingen de redding van de Bosdries.
Terwijl in hetzelfde onderdeel van de begroting 2017-2020 keihard wordt vastgehouden aan de afbouw van de Polfermolen in zijn huidige vorm. Of liever gezegd aan het bezuinigen van 1,2 miljoen euro op de Polfermolen. Want, zo zegt het college: “U hoeft nu nog geen besluit te nemen over het al dan niet afbouwen van het Polfermolencomplex”. Maar de raad moet nu al wel beslissen over uiteindelijk 1,2 miljoen aan bezuinigingen op het Polfermolencomplex.
Wat is het verschil?
En legt een raadsbesluit tot het hoe dan ook bezuinigen van 1,2 miljoen op het Polfermolencomplex niet een enorme hypotheek op reële onderhandelingen met een externe marktpartij over verkoop van het gebouw?
En is het voor de Bosdries in het geding gebrachte onderwijshuisvestingsplan 2017-2022 niet ook in het spel voor de Polfermolen?
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Miss Etam opent winkel in Aan de Kei

Senioren en CDA in 'Valkenburg Actueel'

Volgend bericht →