Begroting 2017-2020: Kosten provinciale weg Houthem

Voorpagina » Toerisme » Begroting 2017-2020: Kosten provinciale weg Houthem
€ 3.700.000,-. Dat zijn de kosten die begroot worden voor de reconstructie van de oude provinciale weg tussen de aansluitingen op de A79 bij Meerssen en de kern Broekhem: zeg maar de weg door Houthem. In de ontwerp-begroting van de gemeente wordt vanwege dit hoge bedrag een uitvoering in fasen voorgesteld.
De eerste fase moet dan betreffen het gedeelte vanaf de komgrens St. Gerlach tot aan de Stationsweg in Houthem. Deze weg wordt hierbij meegenomen. Hiervoor is beschikbaar
€ 686.000,-. Dit bedrag  is door aanvullende kwaliteitswensen intussen al weer achterhaald. Nu is er sprake van een raming van € 1.000.000,-.
Met de provincie wordt naar een oplossing gezocht. En er wordt gehoopt op een gunstige aanbesteding. Als dit alles goed uitpakt dan is de insteek om in dit najaar met de civieltechnische uitvoering te starten.
Bovenop deze geraamde 1 miljoen euro kunnen ook nog de kosten komen van het aankopen van een perceel grond in het kader van het project Wijland. In dit project is het idee geopperd een nieuw “groen dorpshart” te maken tussen de panden St.Gerlach 38, hoeve Broers en het station van Houthem. Als het lukt de grond aan te kopen dan kan een deel van het langparkeren in St. Gerlach hiernaar worden verplaatst. Het grootste gedeelte van het perceel wordt door Chateau St. Gerlach ingericht. Eén van de ideeën hierbij is een zogenaamde beleeftuin/wijngaard. Ook de kosten verbonden aan de inrichting van het nog te kopen perceel zijn niet meegenomen in de geraamde € 1.000.000,-.
← Vorig bericht

Storing op Sportprijzen 2016 stempagina

Géén fusie, wel samenwerken met Heuvelland-gemeenten

Volgend bericht →