Gemeentelijke begroting één dag voor behandeling online

Voorpagina » Toerisme » Gemeentelijke begroting één dag voor behandeling online

Het college van B&W heeft op één A4-tje de inkomsten en uitgaven van de gemeente Valkenburg aan de Geul verwoord. Dit als voorbeeld van de plannen om beter en duidelijker met de inwoners te gaan communiceren over gemeentelijke zaken. Dat doet het college voor het tweede jaar in successie. Met één verschil: de gemeente publiceert het bondige overzicht één dag vóór de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad via Facebook.

begroting 2020

Begroting in één oogopslag
Het totale gemeentelijke budget bedraagt voor het jaar 2020 jaar € 51.352.333,-. Voor dit  jaar was de totale begroting nog € 52.441,889,-. Dat is 1.1 miljoen euro minder. Ondanks een dik miljoen minder betaalt de Valkenburgse burger wel € 12,- meer aan O.Z.B. Aan hondenbelasting betaalt iedere hondenbezitter € 1,- meer, rioolheffing is € 3,- meer, terwijl de afvalheffing gelijk gebleven is.
Klik hier om de begroting in één oogopslag van vorig jaar te lezen.
Afbeeldingen gemeente

← Vorig bericht

Joris' Kerstboom komt naar kerststad Valkenburg

Vaandels verwelkomen Kerststadbezoekers

Volgend bericht →