De woonlasten van de inwoners van Valkenburg aan de Geul blijven vrijwel gelijk voor het jaar 2018. Dat is het goede nieuws dat wethouder Remy Meijers vrijdagochtend presenteerde in het kader van de begroting voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Het slechte nieuws is de verhoging van de O.Z.B.: 3%. Deze verhoging is gelijk aan de inflatiecorrectie. De afvalstoffen- en rioolheffing, reclamebelasting en parkeertarieven blijven ongewijzigd.

De ontwerp-begroting heeft een looptijd tot 2022. In juli heeft de gemeenteraad besloten het Polfermolencomplex tot uiterlijk 1 januari 2021 open te houden. In de tussenliggende tijd wordt naarstig gezocht naar een exploitant die het complex exploitabel kan krijgen. Daarvoor is de tijdsruimte tot 1 januari 2019 gesteld.

Er is ruimte voor nieuwe projecten. Het project Burgerkracht en zelfsturing wordt uitgebreid, er komt een bewaakte fietsenstalling en een openbaar toilet op het te renoveren Walramplein en – niet onbelangrijk – er komt extra geld voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

“Wij willen het ‘product Valkenburg’ beschermen”, zegt wethouder Meijers tijdens de presentatie. Hij doelt op de grotere evenementen zoals Kerststad Valkenburg, de Amstel Goldrace en de Stedenband met de Chinese stad Jiangyou. “De kosten voor de gemeente die daaruit voortvloeien zullen via heffingen in de toeristische sfeer daar neergelegd worden waar de opbrengsten naar toe vloeien”.

Deze concept-begroting 2018 – 2021 wordt op dinsdag 7 november aanstaande in de gemeenteraad besproken.