Bel en Herstellijn vervalt.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Bel en Herstellijn vervalt.

Overlast besproken in het kader van de Veiligheid en leefbaarheid.Met ingang van januari 2011 kunnen de inwoners van Valkenburg alle klachten die te maken hebben met leefbaarheid en veiligheid melden bij één centraal digitaal meldpunt. Hierdoor komt de huidige Bel- en Herstellijn te vervallen.

Ook zal er een campagne opgezet worden om dit nieuwe meldpunt breed bij de bevolking onder de aandacht te brengen.
Dit deelde de burgemeester in de commissievergadering “Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden” van maandag mee.

Het betreffende voorstel werd gedaan door Kevin Rouwette (AB) om moderne communicatiemiddelen te gebruiken bij het melden van overlast. Er waren meerdere fractievoorzitters die problemen m.b.t. tot veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht wensten te brengen.
Zo stelde Jef Kleijnen dat het nummer voor het melden van drugsoverlast makkelijker bereikbaar diende te zijn en had hij er moeite mee dat melders bij drugsoverlast hun naam dienen te vermelden.

“Voor eigen veiligheid dient anonimiteit gewaarborgd te zijn”, aldus Kleijnen (PPGV). Peter Visser van de SP pleitte voor meer zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent en Math. Knubben (CDA) liet weten dat er wel degelijk sprake is van een hangjongeren problematiek.

Hij stelde voor de regie over de BOA’s onder te brengen bij de politie.
Deze onderwerpen worden verder besproken en uitgediept tijdens de commissievergadering van oktober a.s.

← Vorig bericht

Gelijkspel voor VV Walram.

Ondernemers zijn zeer positief over plannen.

Volgend bericht →