Berg eerste aardgasvrije wijk

Voorpagina » Toerisme » Berg eerste aardgasvrije wijk

De Antea Group krijgt van het college de opdracht om een aardgasvrije wijk te ontwikkelen in Berg & Terblijt. Dat maakte wethouder Remy Meijers (PGP) bekend. “De OBS Berg wordt helemaal gerenoveerd, dus zou de bijbehoren woonwijk meegenomen kunnen worden”, aldus Meijers.
Overheidsgeld
Er is een overheidspot van 4 miljoen beschikbaar en Antea Group gaat deze pilot ontwikkelen. Er kunnen circa 500 woningen aan de pilot meedoen. Vóór 1 april van dit jaar moet de aanvraag klaar en ingediend zijn. “De Antea Group heeft reeds het project over de warmtetransitie binnengehaald. Dus ook logisch dat zij dit project verder uitvoeren”, zegt Meijers.
Technische analyse
De eerste stap om te komen tot een warmte transitie is de technische analyse. Tijdens deze fase worden gegevens, data en informatie verzameld en verwerkt. Allerlei verschillende factoren, zoals ouderdom van het riool, maar ook huidig energieverbruik en type gebouwen, worden hierbij bekeken. Deze analyse leidt tot een eerste, voorlopige, prioritering. De resultaten van dit eerste onderdeel, zullen tijdens een extra raadssessie begin februari toegelicht worden.

Analyse draagvlak
De tweede stap in het proces is het verkrijgen van een beeld van het draagvlak voor de warmtetransitie. Gedurende deze analyse worden de overtuigingen van inwoners en hun houding tegenover het thema energie opgehaald. De resultaten van deze analyse worden aangewend om een communicatiestrategie op te zetten. Daarnaast worden de resultaten gebruikt, om een indruk te krijgen van waar energie zit: in welke wijken en/of kernen zijn de inwoners enthousiast, of kunnen zij geënthousiasmeerd worden. De resultaten van deze analyse worden eind maart / begin april in een extra raadssessie toegelicht.
Vervolgstappen
Het vervolg van deze twee analyses is dat de resultaten hiervan gecombineerd worden. Dit leidt tot een prioritering. Zowel de technische factoren als het draagvlak onder inwoners wegen hierbij mee. De keuze voor de pilotwijk wordt vervolgens aan uw Raad voorgelegd. Met en in de gekozen pilotwijk zal vervolgens een wijkgericht participatieproces opgestart worden. Hierbij wordt, met behulp van een Omgevingsconvenant, samen met de wijk bepaald wat de uitgangspunten voor de warmtetransitie zijn. Tot slot wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende scenario’s om de wijk duurzaam te verwarmen. De voorkeursvariant wordt gekozen op basis van technische factoren, kosten, CO2-reductie en voorkeur van de bewoners. Bovendien bevat dit uitvoeringsplan een planning voor de transitie.
← Vorig bericht

Einde huis-aan-huis inzameling in Sibbe

Zilver voor Nederlands Vrouwenteam IJshockey U18 

Volgend bericht →