Bergervliet in Berg kan gerealiseerd worden

Voorpagina » Nieuws » Bergervliet in Berg kan gerealiseerd worden

Het plan voor de bouw van De Bergervliet in Berg kan gerealiseerd worden. Het is nog niet zeker of ook daadwerkelijk met de bouw kan worden begonnen. In de voorliggende raadsnota die maandagavond besproken zal worden in de commissie S.O.B. staat: “Na besluitvorming wordt de verklaring van geen bedenkingen tegelijk met het besluit omgevingsvergunning nogmaals gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende de ter inzagetermijn is een ieder in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.”

lokatie bergervliet

Negen zienswijzen ingediend
In de raadsnota lezen wij ook het volgende: “Tijdens de ter inzagetermijn zijn negen zienswijzen ingediend. Acht ervan zijn (nagenoeg) gelijkluidend. Twee van deze acht zijn buiten de termijn ingediend. Met één van de reclamanten is op 26 oktober 2021 een afzonderlijk overleg gevoerd, omdat de inhoud van de zienswijze duidelijk afweek van de overige. Ook hier bleek een vrij ingrijpende wijziging noodzakelijk om aan de zienswijze tegemoet te kunnen komen. Het betreft het geheel weglaten of terugplaatsen van een blok met twee appartementen aan de linker voorzijde van het linker appartementengebouw om het zicht vanuit een raam in de zijgevel van de woning van reclamanten te behouden. Bovendien is deze wijziging niet noodzakelijk om tot een ruimtelijk aanvaardbaar plan te komen: er blijven door de huidige situering en afstand van de gebouwen tot elkaar voldoende zicht en daglichttoetreding over en reclamanten hebben bovendien nog een groot raam aan de voorzijde. De ontwikkelaar heeft daarom er voor gekozen om het plan niet te wijzigen. Wel heeft hij voorgesteld tegemoet te komen door een gaashekwerk met klimop en enkele bomen te plaatsen. Mochten reclamanten hiermee instemmen, dan zal dit in een overeenkomst tussen beide partijen vastgelegd worden.”
Meer informatie via deze Bergervliet Zienswijzennota.

Plan Bergervliet
Het bouwplan van Jongen Bouwpartners – de Bergervliet – houdt negentien appartementen en drie grondgebonden woningen aan de Langen Akker Berg en Terblijt in. Maandagavond 29 november om 19:00 uur kunt u de commissievergadering S.O.B. live volgen via de stream.

Archiefafbeelding TV Valkenburg

← Vorig bericht

Walram verzuimt koploper Maastricht West te verslaan

Tweede uitkering gedupeerden watersnoodramp afgerond

Volgend bericht →