Besluit aanstellen subsidiejager opnieuw uitgesteld

Voorpagina » Nieuws » Besluit aanstellen subsidiejager opnieuw uitgesteld

Reeds enkele jaren maakt Thomas Brune (CDA) zich binnen de gemeenteraad sterk voor het aanstellen van een subsidiejager. Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 februari diende hij namens het CDA, de VSP en de PGP hieromtrent een motie in. Burgemeester Daan Prevoo vond het een sympathieke motie, op zijn verzoek werd ze echter niet in stemming gebracht. “Er blijft veel te veel subsidie liggen voor interessante projecten. Dat geldt ook voor onze gemeente. Dit is uit recent onderzoek opnieuw duidelijk gebleken,” legde Brune uit.

“Ik ken het bureau dat dit onderzoek heeft uitgevoerd. Het zijn zzp‘ers, zij willen graag door de gemeente worden ingehuurd,”aldus Prevoo. “Bovendien gaat het hier meestal om grote projecten met cofinanciering. Verder moet de eventueel verleende subsidie jaarlijks nauwkeurig worden vastgelegd en gerapporteerd. Als we hierop ingaan,  moeten we ons ambtenarenkorps  nog meer uitbreiden, terwijl we nu al veel moeite hebben om een verbeteringsslag te kunnen maken in onze organisatie. Ik zeg u toe dat het college met een raadsvoorstel komt.”

Thomas Brune bracht daarop de motie niet in stemming. Deze wordt voorlopig aangehouden.

← Vorig bericht

Definitieve ontwerpen renovatie weg door Houthem

Raad stemt in met krediet herstel constructiefouten Mytylschool

Volgend bericht →