Bespreking coalitie-akkoord: oppositie tegen coalitie

Voorpagina » Nieuws » Bespreking coalitie-akkoord: oppositie tegen coalitie

De raadsvergadering van maandagavond 20 juni duurde tot bijna middernacht. Veel voorstellen die eerder al besproken waren in commissies moesten opnieuw worden besproken. Ze werden aangenomen zonder dat er veel aan werd veranderd. Aan het einde van de vergadering kwam het het nieuwe coalitie-akkoord ter sprake. En veranderde de toonzetting.

Algemeen Belang
Carlo Vankan (AB) mocht namens de coalitie (AB, VVD, VSP) het woord voeren. Met verve memoreerde hij het totstandkomen van het nieuwe college. Natuurlijk leidde dit tot ongenoegen bij de PGP, die gezien de winst bij de verkiezingen, meer had verwacht dan oppositie voeren. Toch zal elk voorstel door hen constructief en kritisch op inhoud worden beoordeeld. Waar nodig steun het beleid en als het in de ogen van de PGP nodig is, zal de partij een eigen initiatief ontplooien.
CDA
Oppositiepartij CDA kreeg de mogelijkheid om een eigen aanvulling te geven op het akkoord, maar dat werd door de PGP afgewezen omdat dit in een besloten vergadering moet gebeuren.
PGP
Corry Fulmer (PGP) deelde nog mede, dat zij als nestor in de raad, nog niet had meegemaakt dat een akkoord al gepubliceerd werd voordat de oppositie de mogelijkheid had gehad om er nog iets aan toe te voegen. Thomas Brune (CDA) gaf aan dat het CDA over 4 jaar bij de vorming van een nieuwe coalitie een nieuwe procedure wil invoeren. Brune sloot af met een hartekreet dat “Huize Boslust niet verloren mag gaan”.
← Vorig bericht

Drie nieuwe burgercommissieleden beëdigd

VIDEO Heuvelland4daagse na 2 jaar weer van start

Volgend bericht →