Besprekingen over gebiedsvisie in volle gang

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Besprekingen over gebiedsvisie in volle gang

Eind sept. gezamenlijke raadsvergadering Maastricht en ValkenburgMomenteel worden er gesprekken gevoerd door de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Vereniging Limburgs Landschap met als doel een overeenkomst voor natuurcompensatie voor het waterbassin bij het vakantiepark op de Cauberg en het voetbalveld in Broekhem.
In het kader van “rood wordt groen” zal voor beide terreinen het bestemmingsplan aangepast dienen te worden. Rood staat voor bebouwing en groen voor de natuur. In dit geval wordt het voormalige voetbalveld teruggegeven aan de natuur en wordt het Limburgs Landschap beheerder van dit stuk grond, dat in zijn geheel bij Ingendael gevoegd wordt.
Dat natuurgebied zal in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van de gebiedsvisie Valkenburg – Maastricht, waarbij natuurgebieden een grote rol gaan spelen.
Zover is het echter nog niet. Allereerst worden de inrichtingsplannen voor Broekhem verder uitgewerkt en zal de wijze van overdracht en financiering geregeld dienen te worden. Daarna worden de bestemmingsplannen voor Broekhem en het bungalowpark Cauberg nog aangepast.
Op 22 sept. zal een gezamenlijke raadsvergadering plaatsvinden voor de gebiedsvisie Valkenburg/Maastricht met beide gemeenteraden.

← Vorig bericht

Politie zoekt getuigen van dodelijke aanrijding

Hotel Prinses Juliana wordt nierdialysecentrum

Volgend bericht →