Bestemmingsplan buitengebied aangenomen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Bestemmingsplan buitengebied aangenomen.

Enkele hete hangijzers zijn eruit gelaten.Er was een extra raadsvergadering afgelopen maandag nodig om een raadsbesluit vast te stellen voor een nieuw bestemmingsplan 2012 voor de buitengebieden. Ondanks het raadsbesluit kan daarmee niet vermeden worden dat de Raad van State zich over enkele hete hangijzers moet gaan buigen voor een definitieve oplossing.
Hotel Berg en Dal in Geulhem staat leeg en de aanpalende grond wordt al ca. 30 jaar gedoogd als parkeerplaats.

Café Noben in Berg en Terblijt, ook een leegstaand pand, krijgt in het nieuwe bestemmingsplan een agrarisch karakter met waarde. Wethouder van Melsen (AB) weigerde als buurtbewoner hierover met de raad de discussie aan te gaan en liet het woord voeren door de burgemeester.
De verlichting van het veld van VV Walram dient zodanig afgesteld te worden dat het buurtschap Euverem er geen last meer van zal hebben in de toekomst.

In het buurtschap Walem staat de leefbaarheid zwaar onder druk, zoals raadslid Vermeer (VVD) opmerkte.
De bewoners van huisnummers 47, 49 en 55 staan in Walem lijnrecht tegenover elkaar en de Raad ziet alleen een oplossing in de toepassing van ‘mediation’ (bemiddeling). Daarvoor zal een apart traject opgestart worden.

Uiteindelijk werd het bestemmingsplan buitengebied 2012 met algemene stemmen aangenomen.

KLIK HIER om het volledige raadsvoorstel te lezen.
← Vorig bericht

Verkeerslichten wederom onklaar gemaakt

Walram kwam weer niet tot winst.

Volgend bericht →