Bestemmingsplan voor Topparken akkoord

Voorpagina » Toerisme » Bestemmingsplan voor Topparken akkoord

In de raadsvergadering van maandag 17 februari viel na jaren gepraat en indiening van zienswijzen, notities en toelichtingen, de beslissing voor de “gedeeltelijke herziening buitengebied 2012 Residence Valkenburg Topparken (vroeger camping Schoonbron)”. Tot het laatste moment werden er nog toezeggingen gedaan om een goed resultaat te bereiken.
Toezeggingen
De haag aan de Tuinstraat wordt 5 meter hoog en 3 meter struweeldicht; het bos op eigen gebied wordt na 1 jaar voor € 1,- overgedragen aan de gemeente; 67 huisjes worden aardgasvrij aangelegd; van de ca. 700 geplande huisjes worden er maar 295 gerealiseerd; er worden inheemse bomen met brede kruin aangeplant en de nu nog witte boeiboorden krijgen een antracietkleur zodat ze beter in het landschap passen.
Bijdrage
Topparken stort € 100.000,- in een fonds voor kwaliteitsverbetering. Dit geld mag door de gemeente vrij besteed worden. Jef Kleijnen (VSP) was van mening dat dit geld bestemd moest worden voor de kern Schin op Geul die toch al veel bijdraagt aan de gemeentelijke inkomsten. Het zwembad was tot nu toe ook toegankelijk voor inwoners van Schin op Geul. Door nieuwe wetgeving is dit helaas niet meer toegestaan zonder aanstelling van een badmeester. Alleen bewoners van de camping mogen nog zonder badmeester hiervan gebruikmaken.
Reacties
Wethouder Remy Meijers wilde met de Heerlijkheid in Schin op Geul overleggen of hiervoor een vrijwilliger te vinden was ofschoon bij het sluiten van de Polfermolen ook badmeesters beschikbaar kunnen komen. Het kopen van het bos hangt af van de nieuwe nota Vastgoedbeleid die in voorbereiding is.
Wethouder Claudia Bisschops deelde nog mee dat in 2020 de kampeernota wordt geactualiseerd en uitgebreid met de term ‘campers’. Ook wordt dan invulling gegeven aan een nachtportier.
Niels Dauven (AB) gaf bij het begin van de beraadslagingen nog een opsomming van zaken die kunnen ontstaan als gemeentelijke toezeggingen in 2015 werden gedaan die pas in 2019 werden geëffectueerd in een Bestemmingsbesluit.
Marij Verheggen (CDA) vroeg nog hoe toezicht wordt gehouden op niet permanente bewoning terwijl het park het gehele jaar geëxploiteerd mag worden. Permanente bewoning wordt hier in principe niet toegestaan, al mag je wettelijk in ons land 6 maanden op vakantie gaan.
Alvorens een hoofdelijke stemming werd gehouden, op aanvraag van Pat-Jos Huisman (PGP), deelde Wim Weerts (AB) als buur van het park en inwoner van Schin op Geul mee, de zaal te verlaten en niet aan de stemming deel te nemen. Hilde Baay (PGP) gaf in een stemverklaring te kennen “om vóór de natuur en tegen het park te stemmen, omdat zij hiermee de natuur een stem wilde geven.”
Vervolgens werd het bestemmingsplan aangenomen met 13 stemmen voor en 3 tegen.
Tegen stemden Veerle Marx en Niels Dauven van AB en Hilde Baay van PGP. Wim Weerts (AB) onthield zich van het uitbrengen van een stem.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zonnepanelenpark Emmaberg van de baan

Huisvuil problemen in Sibbe en Broekhem-Noord

Volgend bericht →