Bestuursfusie Mytylschool Adelante en Tyltylschool de Maasgouw

Voorpagina » Toerisme » Bestuursfusie Mytylschool Adelante en Tyltylschool de Maasgouw

Woensdag 29 januari  is het fusiedocument getekend tussen Tyltylschool de Maasgouw in Maastricht en Mytylschool Adelante in Valkenburg aan de Geul. Door het bundelen van de krachten en expertise kunnen beide scholen samen zich nog sterker inzetten voor het speciaal onderwijs in Zuid-Limburg.
Passend onderwijs
Passend onderwijs voor ieder kind met daarbij de zorg die nodig is. Om dit te kunnen aanbieden is het belangrijk om de dienstverlening voortdurend te verbeteren en af te stemmen met de ketenpartners. Daarnaast vraagt de steeds veranderende wet & regelgeving, op onderwijs en zorggebied om een stevig bestuur. Adequaat reageren door nauwere samenwerking is wenselijk en noodzakelijk. Door het samengaan kan ervoor worden gezorgd dat kinderen en hun ouders alle beschikbare kennis en kunde beter kunnen benutten. Ook ontstaan meer mogelijkheden voor vernieuwing.
Aangepast onderwijs
Op de mytylschool in Valkenburg biedt Adelante al bijna 60 jaar onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Deze leerlingen zijn 4 t/m 18 jaar oud. Adelante biedt passend onderwijs. Dit betekent dat elke leerling het onderwijs wordt aangeboden dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Het ontwikkelingsperspectief wordt bij start van de schoolloopbaan vastgesteld samen met de ouders en de betreffende leerweg. Hierbij wordt meteen gekeken naar de uitstroommogelijkheden op het gebied van een vervolgopleiding, werk of vormen van dagbesteding.

Tyltylschool de Maasgouw

De Maasgouw is in deze regio al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor (ernstig) meervoudig beperkte leerlingen. Ook hier zitten leerlingen tussen de 4 t/m 18 jaar oud. Aan de leerlingen en hun ouders wordt antwoord gegeven op de vragen over ontwikkel-, hulp- en zorggebied. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen draagt deze vorm van speciaal onderwijs bij aan een begrepen waardevol leven. Na de fusie zal één bestuur met twee speciale scholen actief blijven voor alle kinderen die speciale aandacht nodig hebben.

← Vorig bericht

Onderhoud sportvelden uitbesteed

Lekkage in parkeergarage nog steeds niet gedicht

Volgend bericht →