Betaald parkeren in de Grachtstraat?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Betaald parkeren in de Grachtstraat?

Is dit het begin van betaald parkeren in alle kernen?Overleg tussen gemeente, dorpsraad en bewoners in 2007 leidde tot renovatie van de straat. Men kwam overeen parkeren voor vergunninghouders in te voeren. De gemeente zegde toe dat deze vergunning gratis zou zijn en niet op kenteken. Er zou na enige tijd geëvalueerd worden.

Zonder evaluatie en verder overleg werden de bewoners per brief van 7 febr. jl. in kennis gesteld van een nieuw parkeerbeleid met als uitkomst een vergunning op kenteken met betaling van € 25,= per jaar per vergunning. Na mondeling overleg tussen bewoners en wethouder van Melsen is de problematiek in het college van B&W besproken.

De bewoners zijn niet genegen de nieuwe parkeerregeling te accepteren en te betalen pas nadat de eerder toegezegde evaluatie heeft plaatsgevonden. De wethouder wil pas over drie maanden evalueren.
Bewoners van Schin op Geul zijn bevreesd dat de gemeente het parkeerbeleid in de toekomst wil gaan uitspreiden over hun kern.

Wellicht ook een voorbode voor andere kernen die kunnen zorgen voor een nieuwe inkomstenbron?

Foto Hein Reuters, Tv Valkenburg © 2011/2013

← Vorig bericht

K.C.R-project voor beeldje 'Frater Venantius'.

Gevaarlijke situatie langs de Dwingel?

Volgend bericht →