Betrokkenheid vanuit het dorp Houthem stimuleren

Voorpagina » Toerisme » Betrokkenheid vanuit het dorp Houthem stimuleren

Ruim vijf jaar geleden inmiddels werd tijdens een drietal brainstormsessies van inwoners van en instellingen in de dorpsgemeenschap Houthem – St. Gerlach het idee geopperd om de voormalige provinciale weg te vergroenen in het gebied tussen hoeve Broers en het station van Houthem – St. Gerlach. WijLand, de nieuwe benaming voor het nog te ontwikkelen gebied als ‘Leeftuin voor Houthem’, is inmiddels een begrip in de plannen die oorspronkelijk door Camiel Oostwegel in de markt zijn gezet. Doel was om een nieuw groen dorpshart te maken. Belangrijkste reden voor dit idee was dat er binnen het dorp wel verschillende plekken zijn die elk hun eigen doelgroep bedienen, maar er geen plek is die als trefpunt – zeg maar het kloppend hart voor de hele gemeenschap – functioneert.
Overleg volgde met gemeente en provincie over een verkenning en mogelijke invullingen van het gebied dat ligt tussen de provinciale weg en het station. Uitgangspunt: het geheel moest een groene ontmoetingsplaats worden van een kwalitatief hoog niveau, die door inwoners en gasten actief gebruikt kan worden.
 
Houthem-Sint Gerlach: twee werelden verbinden
Dinsdagavond vond, voor een behoorlijk aantal toehoorders uit de Houthemse gemeenschap, een infoavond plaats in de Holle Eik. Namens de gemeente opende projectleider Maurice Mommers de bijeenkomst. Ontwerper van de plannen, Marc Heusschen, lichtte vervolgens via een duidelijke presentatie de toekomstige plannen toe met als thema: Visie en schetsontwerp. “Nog geen definitief ontwerp, we staan nog open voor eventuele aanvullingen en verbeteringen,” aldus Heusschen.
‘Versterken van de kwaliteit van de omgeving en ontmoeten’. Dat is het uitgangspunt: een groene, beleefbare invulling (wijngaard, streekproducten, een moes- en bloementuin) met respect voor de aanwezige waarden die geen verstorende bebouwing mag opleveren. De inspiratie voor de ontwerper vond zijn oorsprong in een aantal Italiaanse voorbeelden.
“De landschappelijke as van ons project is de provinciale weg: aan de ene kant landgoed Sint Gerlach, aan de overkant het 3,5 hectare grote gebied dat we vorm willen geven. Twee werelden met elkaar verbinden naar een nieuw uitkijkpunt bij station Houthem-Sint Gerlach, Belvédère genaamd. Een kleinschalig toeristisch overstappunt, op voorspraak van de provincie. Een hoogteverschil van ongeveer tien meter moet overbrugd worden. Naast appartementencomplex Résidence Sint-Gerlach komt een aantal nieuwe parkeerplaatsen. Parkeren in de helling noemen we dat. Ook wordt een nieuwe weg langs het complex richting station en Meerssenderweg aangelegd. Het wordt geen betonnen vlakte maar alles met een groen karakter. In het weidelandschap een wandelpad, kronkelend door De Gaard, een met wijnstokken en moes- en bloementuin omgeven gebied. Vanaf het hoogste punt hebben toeristen en eigen inwoners een prima uitzicht over natuurgebied Ingendael, in al zijn facetten, als ze even de tijd willen nemen op een van de mooie rustpunten in WijLand.”
De toeristen kunnen bij het station een fiets huren of iets verderop informatie raadplegen over de Via Belgica. De landschappelijke as, die in Vilt begint, gaat nu ook duidelijk vorm krijgen richting Houthem. ‘Dwars op het Geuldal”, zo benoemt Heusschen de nieuwe ontwikkelingen.
Voor Camiel Oostwegel komt opnieuw een lang gekoesterde droom uit. De Houthemse kasteelheer heeft de laatste decennia heel wat te weeg gebracht in het kerkdorp. “Dit nieuwe project behelst 3,5 hectare: 0,9 ha voor de parkeervoorzieningen bij het appartementencomplex waar de provincie zeggenschap over heeft. De overige 2,6 ha is mijn eigendom en wordt gebruikt voor een wijngaard, bloemen- en moestuin. Vrijwilligers uit het dorp of de omgeving worden ingezet om dit terrein onder leiding van ervaren tuinmannen te runnen. Betrokkenheid vanuit het dorp moet gestimuleerd worden. In mei hopen we de eerste serie van de uiteindelijke 4500 wijnstokken te kunnen planten. Daarna volgt de overige inrichting van het perceel stapsgewijs.”
Foto’s Frits Feuler, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wethouder overlegt met inwoners en provincie

Oplossing voor hoge rente bij schuldhulpverlening?

Volgend bericht →