Bewoners Berg zeggen: “Er is geen overleg geweest over visie Berg”

Voorpagina » Nieuws » Bewoners Berg zeggen: “Er is geen overleg geweest over visie Berg”

Het nieuwe plan voor Berg creëert een ernstige puist van hoogbouw in het dorpsgezicht met daarbij een zwart gat in het centrum. Dat waren de woorden die Patricq Houten van het Bewonerscollectief Kern Berg namens verontruste bewoners uit Berg dinsdagavond 23 november 2021 tegen de leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer uitsprak. “In de stukken wordt gewag gemaakt van het feit dat overleg is geweest met de bewoners en ook met ons als Collectief. Hier is geen sprake van geweest. Pas na de inloopsessie in zaal ’t Vöske op donderdag 14 oktober 2021, werd duidelijk wat de plannen van de gemeente zijn en is besloten om een Bewonerscollectief op te richten,” aldus Houten.

Berg visiekaart

Er heeft pas op dinsdag 26 oktober 2021 een gesprek plaatsgevonden in het gemeentehuis tussen een aantal vertegenwoordigers van het Bewonerscollectief Kern Berg en de heer Lenders van de gemeente en mevrouw Hermans van het bureau CB5. “In dat gesprek hebben wij (Bewonerscollectief Kern Berg, red.) onze ernstige bezwaren tegen het plan geuit. Het plan creëert een ernstige puist van hoogbouw in het dorpsgezicht met daarbij een zwart gat in het centrum. Ook blijkt, dat er tegenstrijdigheden staan in de “Gebiedsvisie Berg” die als bijlage bij de stukken is gevoegd. Zo blijkt uit de tekst bijvoorbeeld dat de eengezinswoningen aan de Laathofstraat weg moeten om voldoende parkeergelegenheid te creëren.”

Klik HIER om de gehele schriftelijke inbreng van Patricq Houten te lezen.

← Vorig bericht

Heren S.E.C. stevig op kop na prima overwinning

Transitiemanager loopt door Schin op Geul op zoek naar mogelijkheden

Volgend bericht →