Bewoners richten een stichting op.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bewoners richten een stichting op.

Over de situering van de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage.College van Burgemeester en Wethouders
Raadsleden gemeente Valkenburg a/d Geul
Valkenburg, 17 juni 2009

Geacht college, geachte raadsleden,

In een tweetal bijeenkomsten zijn de bewoners van de St. Pieterstraat en van de flat Reinaldstraat/St. Pieterstraat ingelicht over de plannen aangaande de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, waarvan de in- en uitrit in de St. Pieterstraat is voorzien.Eén van de infobijeenkomsten waarvoor de bewoners van de St. Pieterstraat waren uitgenodigd, vond op 3 juni jl. plaats. Uw voorzitter zal tijdens die bijeenkomst naar aanleiding van de heftige discussie die volgde, begrepen hebben dat de keuze voor de in- en uitrit van de parkeergarage in de St. Pieterstraat een totaal verkeerde is. Argumenten tegen waren en zijn o.a. alternatieve mogelijkheden, geluidsoverlast, toename verkeersbewegingen, schade aan (mergel)panden, waardedaling onroerend goed, aantasting leefbaarheid c.q. woonkwaliteit en aantasting luchtkwaliteit.
De bewoners van de St. Pieterstraat en de flat Reinaldstraat/St. Pieterflat hebben in vergadering bijeen besloten voor het behartigen van hun belangen een stichting in het leven te roepen. Tijdens deze vergadering is tevens unaniem besloten de eis te stellen dat de huidige woonkwaliteit en het huidige leefklimaat in deze karakteristieke en smalle straat minimaal behouden dienen te blijven. Ook is unaniem besloten dat de gemeente dient af te zien van haar voornemen de in- en uitrit van de parkeergarage te situeren in de St. Pieterstraat.
Daarenboven dienen niet alleen vooraf garanties gegeven te worden voor de vergoeding van mogelijke directe schade aan de woningen tengevolge van de realisatie van de parkeergarage, maar ook voor toekomstige gevolgschade. Wij merken op dat de aan u voorgelegde 3 opties met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid passen binnen de huidige aan u voorgelegde stedenbouwkundige plannen, zodat er van een “vrije” keus geen sprake kan zijn.
Als goed alternatief wordt voorgesteld de in- en uitrit te situeren op de hoek Reinaldstraat/ Louis van de Maesenstraat, welke ook door architect W. Arets tijdens de informatieavond aangaande de centrumplannen van 16 juni jl., als een volwaardige optie werd gepresenteerd. Mochten er studies voorliggen, waaruit blijkt dat dit o.a. verkeerstechnisch niet haalbaar is, dan wenst de stichting met klem hierin inzage te krijgen.
Graag willen wij onze visie en wensen in een persoonlijk gesprek toelichten. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze stichting i.o. Servé Kengen, voorzitter

← Vorig bericht

Marlies Goldsmits-Brouns voorgedragen.

Levend schaken op basisschool Vilt.

Volgend bericht →