Bewoners Valkenburgerstraat koppelen (nog) niet af

Voorpagina » Toerisme » Bewoners Valkenburgerstraat koppelen (nog) niet af

Tot heden heeft geen enkel bewoner van de Bergse Valkenburgerstraat gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheid om hun regenwater af te koppelen van het riool en het te laten aansluiten op het speciaal daarvoor aangelegde bergbezinkbassin bij de parochiekerk en het bassin in de Rasberg. In de gehele gemeente hebben circa 50 bewoners gebruik van de subsidie gemaakt, schrijft het college van B&W in het antwoord op vragen van de CDA-fractie inzake de afkoppeling en de bekendheid van de regeling.
Afgelopen woensdag hebben twee wethouders officieel de beide bergbezinkbassins in de kern Berg in gebruik genomen. Zoals het er nu naar uitziet gebruiken de Bergenaren nog amper deae moderne afvoer van hemelwater. Om meer informatie te verstrekken heeft de gemeente een speciale website daarvoor ingericht: www.waterklaar.nl
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nog dit jaar onderhoud aan Geulpark

Programma's vanaf 8 maart

Volgend bericht →