Bewoners willen verkeersmaatregel terugdraaien.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Bewoners willen verkeersmaatregel terugdraaien.

Op 3 september a.s. eerste behandeling in de commissie SOB.Tijdens de woensdagavond gehouden evaluatieavond in de Holle Eik in Houthem hebben de inwoners van Houthem overduidelijk laten merken het niet eens te zijn met de getroffen verkeersmaatregelen. "Deze moeten zo snel mogelijk teruggedraaid worden, het is een levensgevaarlijke weg geworden", waren gehoorde uitspraken.

Bewoners klaagden dat in het recente verleden niet naar hun mening gevraagd werd. Zij hebben het gevoel dat de drempels, vernauwingen en verspringende verkeersstroken bij het weggedrag agressie oproepen. Bewoners namen het op voor de fietsers, die het kind van de rekening zijn.

Bewoners kunnen nog twee weken schriftelijk reageren. Dat kan via de website van de gemeente (www.valkenburg.nl).
Vanaf vrijdag 23 maart kunt u bewonersreacties zien en horen via Tv Valkenburg, ziggo kanaal 42 of via analoog kanaal.

Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2012/2013

Lees hier het stappenplan en planning:

6/13 maart 2013 – Publicatie
Oproep aan eenieder die zich om welke reden dan ook geroepen
voelt om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van het
verkeersarrangement om naar de inloopavond te komen, dan wel
een reactie in te sturen naar de gemeente.

Week 12 (18/22 maart) – Inloopavond Houthem (De Holle Eik)
Tijdens de inloopavond willen we het verkeersarrangement in
stukken opknippen , waarbij men kan reageren op de afzonderlijke
onderdelen. Intentie van de bijeenkomst is om de gevoelens
aangaande het verkeersarrangement te pijlen. Het is uitdrukkelijk
niet de bedoeling om reeds voorafgaand aan de vervolgstappen een
reactie te geven naar de inwoners toe. Voor mensen die niet
aanwezig kunnen zijn bij de inloopavond, wordt de mogelijkheid
geboden om schriftelijk een reactie te geven.

Week 13 (25/29 maart) – Laatste ingezonden reacties, start bundeling reacties
De reacties uit de inloopbijeenkomst, alsook de ingezonden reacties
worden verzameld en gebundeld.

Week 14/15 (1/12 april) – Categoriseren, analyseren, beoordelen reacties
Alle reacties worden gecategoriseerd naar locatie en/of specifiek
onderwerp, zodat in één oogopslag duidelijk wordt waar de
eventuele pijnpunten liggen en of deze al dan niet breed gedragen
worden.

Week 16/ 19 (15 april/10 mei) – Prioriteiten stellen in geheel, noodzakelijke maatregelen in kaart brengen
Een prioritering aanbrengen in de binnengekomen reacties. In eerste
instantie op basis van verkeersveiligheid. Aan de hand daarvan kan
bepaald worden óf en waar maatregelen vanuit verkeerskundig
oogpunt noodzakelijk zijn. Tevens globaal bekijken welke
maatregelen daarvoor nodig zijn.

Week 20/24 (13 mei/14 juni) – Uitwerken verbetervoorstellen
Naar aanleiding van de vorige stap moeten de noodzakelijk
maatregelen verder uitgewerkt worden. Evt. schetsen, ontwerpen of
meer praktischere maatregelen beschrijven. Eventuele
verkeersbesluiten voorbereiden en tevens bezien wat e.e.a. zal gaan
kosten.

Week 25 (17/21 juni) – Bespreken voorstellen met politie
Verbetervoorstellen worden op verkeerstechnisch gebied besproken
met politie. Eventuele opmerkingen kunnen dan nog verwerkt
worden en zo kan bij het uiteindelijke advies ook een politieadvies
afgegeven worden.

Week 26/29 (24 juni/19 juli) – Opstellen eindadvies
Op basis van voorgaande stappen een eindadvies voorbereiden t.a.v.
noodzakelijke en/of wenselijke verbetermogelijkheden.

Week 30/31 (22 juli/2 aug) – Reservetijd/uitloopmogelijkheid

8 augustus 2013 – In map college

13 augustus 2013 – Behandeling in college

3 september 2013 – Behandeling in commissie SOB

23 september 2013 – Behandeling in raad

← Vorig bericht

Uitzending gemist?

Dialecttoneel oet Mergraote bie Veldeke.

Volgend bericht →