Bewonerscollectief Kern Berg presenteert acht-punten-plan

Voorpagina » Nieuws » Bewonerscollectief Kern Berg presenteert acht-punten-plan

In een acht-punten-plan gericht aan alle politieke partijen vraagt het Bewonerscollectief Kern Berg (BKB, red.) aandacht voor een gedragen Gebiedsvisie Berg. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om de nieuwe basisschool te herbouwen in het gebied waar thans de school, de bibliotheek en de kinderopvang gevestigd zijn. Het BKB heeft over het plan een brief ingediend voor de vergadering van de commissie SOB van dinsdag 1 februari. “De bedoeling is dat de politieke partijen reageren op onze positieve inbreng aangaande de ontwikkelvisie Berg. Zie het als een burgerinitiatief,” aldus Patricq Houten tegen TV Valkenburg.

Wat houdt het voorstel in?
1. Het fundament voor de gebiedsvisie Berg hoort te worden gevormd door het handhaven van de bestaande spreiding van de publieksfuncties over het dorp. Centralisatie en concentratie van de functies leiden tot problemen op velerlei gebieden en zijn niet wenselijk en ook niet haalbaar.

2. Behoud van de seniorenwoningen en eengezinswoningen aan de Laathofstraat en Valkenburgerstraat. Geen sloop!

3. Géén toename van, maar een stop op de hoogbouw. Die is esthetisch niet verantwoord in een dorp en leidt tot vereenzaming en gebrek aan contact en sociale controle.

4. Realiseren van veilige verkeersroutes in het dorp, vooral voor voetgangers en fietsers en nadrukkelijk voor de schoolgaande kinderen en jeugd.

5. De Plus supermarkt weg uit het bebouwde deel van het dorp en naar de Rijksweg verplaatsen. Hiermee wordt al veel (vracht)verkeer uit de bebouwde kern geweerd, wat de verkeersveiligheid (zie punt 4) ten goede komt.

6. Realiseren van het samenwerkend Kindcentrum op het huidige plein van de school.

7. In het kader van het op te stellen Groenbeleidsplan synergie zoeken met de op te stellen gebiedsvisie Berg. Beide plannen kunnen niet los van elkaar worden gezien.

8. De aangekochte weilanden aan de Langen Akker achter de hand houden als natuurcompensatie voor het geval elders natuur onttrokken moet worden om welke reden dan ook.

Verkiezingen
Medio december werd de Ontwikkelvisie Berg niet behandeld tijdens de raadsvergadering. Het voorstel werd zelfs ingetrokken. Alle fracties waren van mening dat inwoners inspraak moeten hebben. Dat was in de afgelopen anderhalf jaar niet van de grond gekomen. Het is maar de vraag of dit in een kortere tijd – namelijk twee maanden – wel gerealiseerd kan worden. “Ik ben benieuwd of de handschoen wordt opgepakt, want partijen tillen het overleg met ons over de verkiezingen heen,” zegt Patrick Houten van het Collectief. Over zes weken vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats.

← Vorig bericht

VIDEO Kunstenaar Ahmed Kleige naar Valkenburg

VIDEO Tennisvereniging staat stukje van haar park af

Volgend bericht →