Bezorgdheid AB/SP over de kwaliteit van de thuiszorg

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Bezorgdheid AB/SP over de kwaliteit van de thuiszorg

Binnenkort stiptheidsactiesValkenburg a/d Geul, 25 augustus 2008
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg a/d Geul
Betreft: vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde
Onderwerp: Zorg over kwaliteit thuiszorg
Geacht college,
Het dagblad “ de Limburger” maakte op dinsdag 12. Augustus 2008 al melding van acties in de thuiszorg onder de titel “ Limburgse thuiszorg zit gevangen in negatieve gevolgen van de WMO.”
Met de invoering van de marktwerking hebben thuiszorginstellingen veel te lage prijzen voor de zorg geaccepteerd om hun “marktaandeel” zeker te kunnen stellen. In combinatie met bezuinigingen op de zorgbudgetten en lagere indicaties voor de zorg, zorgt dit voor grote onrust onder personeel en cliënten van thuiszorgorganisaties. Een aantal thuiszorgorganisaties in Limburg hebben al besloten om hun personeel minder te betalen.
Momenteel is het zo dat medewerkers van Groenekruis-Domucura het “mes op de keel” gezet krijgen om een nieuw contract te tekenen waardoor ze per januari zo’n 20% achteruit gaan in loon.
Door de verlaging van de salarissen zal ook uiteindelijk de afnemer van de dienst de dupe worden. Volgens ons zal de toch specialistische gezinshulp verschuiven naar enkel poetshulp.
Voorts maken wij ook ons zorgen over de her indicering die heeft plaats gevonden, we twijfelen er zwaar aan dat alle mensen die nu enkel poetshulp zijn geïndiceerd ook wel zo zelfstandig kunnen functioneren als gedacht.
Binnen onze gemeente zijn zo’n 70 mensen werkzaam bij Groenekruis-Domicura, zij worden door bovenstaande maatregel geraakt, maar zeker niet op de laatste plaats worden ook de hulpbehoevende binnen onze gemeente geraakt.
Volgens meerdere krantenartikelen van de afgelopen dagen bereiden honderden thuishulpen stiptheidacties voor en dreigen het werk voor korte tijd neer te leggen.
Concreet vraag wij u dan ook om het volgende:
Heeft het College tot nu toe al stappen ondernomen om deze dreigende situatie te voorkomen?
Zo niet, wilt u als College een reactie afgeven richting Provincie en zorginstellingen en uw bezorgdheid over de gang van zaken uit spreken?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Namens de raadsfracties van Algemeen Belang en de SP
Richard Blom – AB
Elke de Vries – SP

← Vorig bericht

Clement Botty nieuwe schutterskoning schuuterij St. Martinus

Herbouw van de oude stadsmuur

Volgend bericht →

Plaats een reactie