Bezwaar tegen weghalen tegeltjes

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bezwaar tegen weghalen tegeltjes

Door Teekens aan de WandCollege van B&W
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Geneindestraat 4
6301 HN Valkenburg aan de Geul
BEZWAARSCHRIFT
Valkenburg aan de Geul, 1 september 2008.
Onderwerp: Vergunning wijziging gevel St. Pieterstraat 9, 6301 DP Valkenburg.
Geacht College,
Zoals u zeker bekend is, staat in de doelstelling van onze stichting; “inventarisatie en instandhouding van historisch waardevolle buitenreclame”.
“In overeenstemming met de statuten van de Stichting “Teekens aan de Wand” zetten wij ons in voor het handhaven, terugbrengen en onderhouden van muurreclames in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen onder andere: Muurschilderingen, smeedijzeren uithangborden, emaille reclameborden, tegeltableaus en andere nostalgische, c.q cultuur historische uitingen”.
Ook is uw college er mee bekend dat onze stichting met deze doelstelling reeds meer dan tien jaren actief is in Valkenburg en dat er reeds “spraakmakende resultaten” geboekt zijn.
Tot onze verbijstering is er door Uw College vergunning verleend tot veranderen van de gevel van pand St. Pieterstraat nr. 9, 6301 DP Valkenburg aan de Geul.
In deze gevel bevindt zich een reclame-uiting in tegels met de aanduiding dat hier een Rund en Varkensslagerij gevestigd is. Een van de argumenten is dat de aanwezige tegels niet meer verkrijgbaar zouden zijn. Onze doelstellingen zijn er op gericht om pandeigenaren met deze problematiek te ondersteunen. Als beschadigingen in het tegeltableau historisch verantwoord hersteld zouden moeten worden, kunnen wij daar op alle gebied onze diensten aanbieden. Wij zijn er van overtuigd dat dit argument, onterecht word gehanteerd. Onze stichting is enorm teleurgesteld in de procesgang die leidt tot verwijderingen van dit cultuurhistorisch erfgoed.
Aan de ene kant hanteert Valkenburg het beleid om cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden, te cultiveren dan wel terug te brengen. Schijnbaar hanteert hetzelfde college en dezelfde welstandscommissie een TWEESPORENBELEID!!!
Daar waar onze stichting met pandeigenaren een notariële akte van kwalitatieve verplichting afsluit, om te voorkomen dat reclame-uitingen die we voor het nageslacht willen bewaren, wordt hier gemakshalve gesteld: de welstandscommissie heeft een positief advies gegeven!!! Voor alle duidelijkheid; de welstandscommissie (en daar zijn in de Valkenburgse historie tal van schrijnende voorbeelden van op te sommen) toetst alleen op “redelijke eisen van welstand, zoals in de woningwet bepaald”. Hierin wordt echter totaal niet stilgestaan bij; monumentaal, streekeigen, Valkenburg-eigen, cultuurhistorisch en vele andere begrippen waardoor Valkenburg was, zoals het was. Helaas leveren we daar steeds meer van in.
Derhalve tekenen wij ernstig bezwaar in tegen deze vergunning en verzoeken U deze in te trekken.
Tevens zullen wij aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen om het aantasten cq verwijderen van dit tegeltableau te verhinderen. Uiteraard stellen wij ook de pandeigenaar op de hoogte van ons standpunt.
met vriendelijke groet,
“Teekens aan de Wand”,
Jo Bertholet Secretaris Henk Roelofs Voorzitter
De Valk 4
6301 HR Valkenburg aan de Geul
043-6015665
06-20261170 info@teekensaandewand.nl Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2008

← Vorig bericht

Bewonerescomité opgericht voor bestrijding verkeersoverlast

Vrouw aangehouden wegens huiselijk geweld

Volgend bericht →

Plaats een reactie