De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle bezwaren ingediend tegen de uitbreiding van kampeerboerderij Kroonen in Strucht ongegrond verklaart. Begin deze maand heeft de Raad van State deze uitspraak gedaan. Eigenaar René Kroonen kan de verbouwing van zijn boerderij verder ter hand nemen. De oude stallen kunnen afgebouwd worden tot vakantie-appartementen met parkeerplaatsen aan de voorkant van het boerderij complex. De monumentale poort blijft behouden. Kroonen hoeft niet met mergel te bouwen.

Vleermuizen
De Vereniging Natuurbehoud Schin op Geul betoogde dat in de schuur van de buren van René Kroonen vleermuizen verblijven. Deze vleermuizen zouden tijdens hun winterslaap hinder ondervinden van de bouw en het gebruik van de appartementen. De raad had hiernaar nader onderzoek moeten doen. Dit argument is ook door de Raad van State ongegrond verklaart.

Struchter voetpad
Direct ten oosten van de parkeerplaats van het nieuwe vakantiecomplex zal de gemeente Valkenburg aan de Geul het langverwachte Struchter Voetpad gaan aanleggen. De bezwaarmakers konden – volgens de uitspraak van de Raad van State – niet inzichtelijke maken dat de uitvoering van de plannen rond de vakantieboerderij afhankelijk is van de aanleg van het pad.

Klik hier om de uitspraak van de Raad van State te lezen.

Archieffoto TV Valkenburg