Bij de overdracht van de Dorpsvisie aan het College

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Bij de overdracht van de Dorpsvisie aan het College

Hoopt deze kern “In balans te zijn voor de toekomst”In aanwezigheid van burgemeester en wethouders en diverse leden van de Raad en collega’s van de dorpsraden alsmede de voorzitter van de woonvereniging werd de Dorpsvisie van Schin op Geul door Dorpsraadvoorzitter Paul van Weersch maandag officieel overhandigd aan burgemeester Martin Eurlings.
“Het is een convenant met de gemeente en geschreven met positieve bedoelingen, maar er volgt wel een jaarlijkse evaluatie. De daarin geformuleerde ideeën van de bewoners willen wij toch wel geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zien”, aldus de dorpsraadvoorzitter.
Ben van Essen, voorzitter van de Ver.van Kleine Kernen in Limburg, prees de inhoud en de kwaliteit van de Visie, gemaakt door mensen van deze kern en voegde daar aan toe: “Leefbaarheid van een kern wordt niet in het gemeentehuis gemaakt maar in de kern zelf, echter de uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de dorpsraad”.
Het dorpsraadmodel van de gem.Helden wordt ook door Valkenburg als pilot bekeken. De leden van de dorpsraden brengen een bezoek aan deze gemeente gevolgd door de leden van de Raad. In dit model is geen sprake meer van een verkozen Dorpsraad maar worden commissies gevormd in de kernen, die met door de raad ter beschikking gestelde gelden en binnen vastgestelde kaders zaken in een kern kunnen uitwerken en uitvoeren.
Burg.Eurlings vond dat de toekomst in Schin op Geul was begonnen. “We moeten minder vanuit het gemeentehuis paplepelen maar kernen verantwoording geven. Misschien levert dat minder klaagzangen en meer positieve geluiden op. Ook blijkt hieruit dat knappe koppen niet alleen maar gezocht moeten worden op het gemeentehuis”.
Vervolgens bracht hij met alle aanwezigen een toast uit op het succes van een komende samenwerking.
Martin Huppertz hield vervolgens nog een vragenrondje langs de aanwezige wethouders en raadsleden waarbij ook inwoners van Schin op Geul niet werden overgeslagen.
CDA, VVD en De Dorpsraad van Berg en Terblijt zagen een groeiende samenwerking tussen het College en de Dorpsraden.
De SP hekelde de traagheid van handelen op het gemeentehuis.
De burgemeester deelde nog mede dat gesprekken worden gevoerd met de politie om te komen tot aanstelling van wijkagenten om overlast in deze kern en andere kernen door bv. drugsrunners en parkeerproblematiek gerichter te kunnen aanpakken.
Wethouder Kleijnen zegde toe dat de problematiek Grachtstraat nog dit jaar zou worden opgelost, maar dat de toegezegde huizenbouw aan de Mauritiussingel nog steeds vertraging oploopt door overleg met het Waterschap. Planning hiervoor is wel 2009.
De tekst van deze visie in boekvorm zal binnenkort huis-aan-huis in Schin op Geul worden bezorgd. De bijbehorende CD met de 5 afzonderlijke deelvisies kan tegen een kleine vergoeding worden besteld bij de Dorpsraadleden. Uiteraard is de tekst ook na te lezen op de website van de Dorpsraad.

← Vorig bericht

Lietsje bie Tv Valkeberg

Toeristische geschiedenis ligt in gemeentearchief

Volgend bericht →

Plaats een reactie