Bijdrage voor nieuwbouw kindcentrum Berg

Voorpagina » Toerisme » Bijdrage voor nieuwbouw kindcentrum Berg

De gemeente komt enkele tonnen tekort om in Berg & Terblijt de nieuwbouw voor het kindcentrum Berg uit te voeren. In een interview voor Falcon radio maakte CDA-fractievoorzitter Math.Knubben onlangs bekend dat er circa 6 ton tekort dreigt.
Kosten voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen worden betaald met geld uit het gemeentefonds. De vergoeding is gebaseerd op het aantal m2 voor de nieuwbouw/renovatieplannen.
1 miljoen extra uitkering
“Nu is het enerzijds zo dat de normvergoeding voor bouwen/renoveren de laatste jaren niet evenredig met stijgende bouwkosten is meegegroeid. Anderzijds is het van groot belang om de schoolgebouwen duurzaam en energiezuinig te (her)bouwen. Vanaf 2020 worden op het vlak van duurzaamheid van schoolgebouwen landelijk extra eisen gesteld. De VNG heeft daarom besloten de normbedragen in 2019 eenmalig te verhogen met 40%. Dat betekent dat de vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt voor de nieuwbouw/renovatie van de OBS Berg ongeveer € 1 miljoen euro hoger moet zijn dan oorspronkelijk geraamd”, schrijft de gemeente in een reactie op vragen van TV Valkenburg.
De werkzaamheden aan de OBS Berg worden niet uitgesteld. De meerkosten worden binnen de gemeentelijke begroting opgevangen. In de kadernota die op maandag 1 juli wordt behandeld, zal worden voorgesteld om de extra lasten te dekken uit de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting.
Foto OBS Berg
 

← Vorig bericht

De Kilo heeft nog kans op promotie

Raadslid verdient voortaan twee tot drie keer meer

Volgend bericht →