Bijeenkomst BuurtWhatsapp Sibbe-IJzeren

Voorpagina » Toerisme » Bijeenkomst BuurtWhatsapp Sibbe-IJzeren

Waarschijnlijk heeft u aan de invalswegen van Sibbe de borden al zien staan met de
tekst “Hier is een Whatsapp buurtpreventiegroep actief”. Op woensdag 5 april bent u om 19.00 uur van harte welkom om een informatiebijeenkomst over deze Buurtwhatsapp bij te wonen.
De wijkagent en Frans Keulen van Bureau BurgerKracht! van de gemeente Valkenburg aan de Geul infomeren u over het doel van deze WhatsApp Buurtpreventie en de wijze waarop u een dergelijke Whatsap Buurtpreventiegroep kunt oprichten. Aanmelden kan via de wijkagent Roger Kusters; roger.kusters@politie.nl of via Bureau Burgerkracht!: burgerkracht@valkenburg.nl

← Vorig bericht

Herbestrating en rioolaanpassingen in het centrum

Subsidie voor renovatie Mariakapel in Vilt

Volgend bericht →